Framtidens hållbara omsorg är kommunalt driven

Pandemin har satt fingret på de svagheter och utmaningar som idag finns inom omsorgen. Inte bara har de äldres utsatthet lyfts fram utan även problemen med de anställdas arbetsvillkor och arbetsmiljö har hamnat i fokus. Brister har hittats hos aktörer inom den privata sektorn så väl som den kommunala. 

I Sölvesborg är de äldres trygghet och välbefinnande en central fråga för Socialdemokraterna och Kommunal. Vi är överens om att möjligheten till en god omsorg till stor del ligger i hur personalens utrymme att genomföra sitt arbete ser ut. Vi menar att god arbetsmiljö, sjysta arbetsvillkor och personalens delaktighet i sin arbetsdag är avgörande när det kommer till att skapa en god omsorg. Vi har under lång tid gemensamt arbetat för att höja kvalitén inom äldreomsorgen men ännu är vi inte nöjda.  

Vi driver därför frågan om avskaffandet av delade turer på arbetsschemat. En delad tur innebär en lång arbetsdag med en obetald rast på flera timmar mitt i. Detta är slitsamt, ohälsosamt och ohållbart. Vi kan inte fortsätta med att ha en sådan schemaläggning för den personal som ska utföra den allra bästa vården om samhällets sköra. Detta ska vi inte använda skattebetalarnas pengar till.  

I strävan efter effektivitet och ekonomisk kontroll så är idag planeringen av verksamheten, framförallt inom hemtjänsten, centralt styrd. Detta fungerar inte. Effekten har blivit en organisation som är hårt minutstyrd där det under arbetsdagen inte finns möjlighet för personalen att ta den där extra stunden med en äldre människa som just denna dagen skulle behöva det. Dagens system gör också att det blir många olika ur personalstyrkan som kommer hem till en äldre. Så här behöver det inte vara. Vi tror att det krävs att personalen är delaktig i planeringen av besöken hos de äldre. Vi vill ge utrymme för personalen att få utöva sitt arbete och använda den kompetens som finns. Det måste finnas tid för att ta sig an det akuta som kommer upp, tid för att ta rast och tid för att ge omsorg. Därför vill vi ta tillbaka planeringen ut till enheterna, tillbaka till de som är nära den som behöver omsorg. 

Inom många yrken pågår det ett ständigt arbete med att förbättra arbetsmiljön, ergonomi och skyddande arbetskläder. Så ska det också vara inom omsorgen. Idag finns det arbetskläder men i detta ingår inte arbetsskor. För oss är det en självklarhet att arbetsskor ingår i arbetskläderna och därför vill vi att detta rättas till. Förslitningsskador, problem med ryggont och trötta ben kan till stor del förebyggas med rätt utrusning som exempelvis arbetsskor.

Vi kommer att se till så att våra förslag blir verklighet inom den kommunala omsorgen. I en kommunalt driven verksamhet finns utrymmet att förändra det som inte fungerar. Här finns inte, till skillnad från den privata, något vinstkrav eller en ägare som investerat stora pengar som ska generera ett stort överskott. I den kommunala omsorgen investerar vi som bor i Sölvesborg våra skattepengar i en verksamhet som ska hålla långsiktig, både för de äldre och personal. Här finns framtidens hållbara och medmänskliga omsorg. Här finns möjligheten till förändring. 

Johanna Beijer (S)

Oppositionsråd och gruppledare 

Daniel Berg (S)

2:e vice ordförande Omsorgsnämnden

Lina Jörnkrans 

Ordförande Kommunal i Sölvesborg  

facebook Twitter Email