Vi kommer inte tillåta att Putin håller Sverige som gisslan

Ryssland för ett energikrig mot Europa genom att minska exporten av gas. I fredags stängde de av gaskranen helt och hållet. Rysslands aggressiva agerande, med minskade gasleveranser till Europa, syftar till att försvaga och splittra våra samhällen.

Vårt tydliga besked är att vi socialdemokrater inte kommer lämna vanligt folk i sticket. Vi kommer införa en särskild kompensation för höga gaspriser under vintern. Målsättningen är att kompensationen ska vara på plats så snart som möjligt.

Gaspriserna har varit historiskt höga och de kommer nu att öka ännu mer. Sverige är mindre beroende av gas än många andra europeiska länder, men det får fortfarande konsekvenser i Sverige. Särskilt i sydvästra Sverige, där ungefär 12 500 hushåll beräknas använda gas för sin huvudsakliga uppvärmning, innebär det en mycket stor kostnad.

Vi har sedan tidigare presenterat ett högkostnadsskydd för onormalt höga elkostnader. Genom de så kallade flaskhalsintäkterna som prognosticeras till 90 miljarder kronor för 2022 och 2023 ska vi kompensera både hushåll och företag.

Vi står nu inför en vinter med mycket högre elpriser än normalt. Socialdemokraterna kommer arbeta för att halvera priserna genom att reformera elprissättningen på den europeiska elmarknaden, maximera elproduktionen i Sverige och samtidigt uppmana till energieffektivisering.

Vi kommer inte tillåta att Putin håller svenska hushåll och svenska företag som gisslan.

Heléne Björklund Ordförande Socialdemokraterna i Blekinge
facebook Twitter Email