Tre S-blekingar representerade i SKL

Socialdemokraternas verkställande utskott har fastställt S-nomineringarna till Sveriges Kommuner och Landstings valkongress tisdagen den 19 mars. Tre Blekingar är med bland nomineringarna.

Lena Micko från Linköping kvarstår som Socialdemokraternas toppnamn och föreslås bli vice ordförande. Socialdemokraterna i Blekinge kommer att representeras av Christina Mattisson, Sara Rudolfsson och Per-Ola Mattsson. Christina Mattisson föreslås bli ordförande för beredningen för demokratifrågor, Sara Rudolfsson föreslås bli vice ordförande för beredningen för digitalisering och Per-Ola Mattsson föreslås bli ordinarie ledamot i beredningen för utbildningsfrågor.

-Jag är både glad och hedrad över att blivit föreslagen av mitt parti som ordförande för SKL:s beredning för demokratifrågor säger Christina Mattisson. Det står nog klart för de allra flesta att det är oerhört viktigt att utveckla demokratin så politiken kommer närmare invånarna och öka delaktigheten. Vi vet av undersökningar att det politiska intresset är stort men att förtroendet för partierna inte är lika högt. Här har vi partiaktiva ett stort ansvar att arbeta för att våra partier ska uppfattas som den bästa arenan att utgå ifrån när en vill förändra samhället. Det ska bli jättekul att få vara en del i arbetet att utveckla detta ihop med företrädare från hela kommun- och regionsverige inom SKL avslutar Christina.

facebook Twitter Email