Stark S-kritik mot att privatisera lokalvården i Region Blekinge

- Vi säger nej till att konkurrensutsätta lokalvården.

Hälso- och sjukvårdsnämnden tillsammans med Regionala utvecklingsnämnden var sist ut, av nämnderna i Region Blekinge, att behandla utredningen om att konkurrensutsätta lokalvården i Regionens lokaler utanför sjukhusområdena. 

Enligt utredningen är det svårt att göra jämförelser av priset för vad externa aktörer skulle kosta. Trots det föreslog utredningen, som är gjord på uppdrag av alliansstyret, att Regionen ska fortsätta utreda hur externa aktörer ska kunna ta över lokalvården. 

Socialdemokraterna är mycket kritiska och vill inte privatisera lokalvården, som i i Regionens egen regi håller mycket hög kvalitet och följer de nordiska standardkrav som ställs på lokalvård. 

Markus Alexandersson (S) är 2:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden: 

– Det finns flera exempel, och det hänvisar även utredningen till, på att personal får betala konkurrensutsättning och privatisering med lägre löner och sämre anställningsförhållanden. Inom Region Blekinge ska vi föra en personalpolitik som syftar till att ge goda arbetsvillkor och hyggliga löner för vår personal. Vi ska alltså sträva efter att bli bättre, inte tvärt om. 

Magnus Johansson (S), 2:e vice ordförande i Regionala Utvecklingsnämnden: 

– Det är bara att beklaga att den styrande minoriteten och Sverigedemokraterna går vidare med att konkurrensutsätta lokalvården. Vi är orolig för att det kommer att få negativa effekter för personalen. Frågan är dock inte slutligt avgjord ännu, den ska hanteras även av Regionstyrelsen och fullmäktige. 

– Vi kommer att fortsätta slåss för att behålla lokalvården i Regionens egen regi, inte minst för personalens skull, säger Magnus Johansson (S) och 2:e vice ordförande i Regionala Utvecklingsnämnden. 

facebook Twitter Email