Vi vill veta vad du tycker om tillgängligheten till vården!

Enligt opinionsundersökningar som är gjorda är svensken nöjd med den vård som ges. Men ett av problemen som finns är tillgängligheten. Även om det ser olika ut i Blekinge så finns det medborgare som känner oro över att inte få vård i rätt tid.

– När det handlar om tillgänglighet och väntetider till sjukvården i Blekinge så ser det olika ut var i länet du bor. Vi vill därför lyssna in hur våra invånare upplever att det är att komma i kontakt med vården i vårt län, säger vårt oppositionsråd i Region Blekinge, Christina Mattisson.

Vill du berätta för oss hur du upplever tillgängligheten till vården i Blekinge? Svara på enkäten nedan! Tusen tack för all hjälp!

facebook Twitter Email