Minska matsvinnet!

Socialdemokraterna vill snabba på möjligheten att sälja mat som blir över i Region Blekinges restaurangverksamheter.
– Vi vet att diskussioner om detta pågår. Nu vill vi att verksamheten ges förutsättningar att skynda på för att också förverkliga planerna, säger vårt regionråd Christina Mattisson.

Matsvinn förekommer i hela livsmedelssystemet och har en negativ påverkan på både miljö och samhällsekonomi. Ju mer förädlad varan är desto högre miljökostnad för varje kilo matsvinn. 

Landstinget Blekinge startade tidigt ett medvetet arbete för att minska matsvinnet, och det gav bra resultat. I slutet av 90-talet kastade landstingets kök- och restaurangverksamhet överbliven mat motsvarande runt 1,5 miljon kronor årligen. Fyra år senare hade matsvinnet minskat från 34 till åtta procent. 

Idag har Region Blekinges kök- och restaurangverksamhet en bra kontroll över matsvinnet och en tydlig process för att fortsätta hålla det nere till lägsta möjliga. Men även i Region Blekinges kök blir det mat över. Genom att göra som många andra storkök och sälja den mat som blir över varje dag, skulle Region Blekinges matsvinn kunna minska till nästan försumbart. 
– Vi vet att diskussioner om detta pågår. Nu vill vi att verksamheten ges förutsättningar att skynda på för att också förverkliga planerna, säger vårt regionråd Christina Mattisson.

Vi föreslår att Regionfullmäktige beslutar 

Att snarast ge förutsättningar för Region Blekinges kök- och restaurangverksamhet att kunna sälja den mat som blir över varje dag.

Christina Mattisson (S) Regionråd och gruppledare för Socialdemokraterna i Region Blekinge 

facebook Twitter Email