S, L och C gjorde gemensamt besök på Marinbasen

Under måndagen sammanstrålade Heléne Björklund (S), Magnus Larsson (C), Börje Dovstad (L) och Håkan Eriksson (S) för ett gemensamt besök på Marinbasen i Karlskrona.

Det var första gången som den här grupperingen gjorde ett gemensamt verksamhetsbesök men säkert inte den sista. Partierna står gemensamt bakom finansieringen av Försvarspropositionen som ska beslutas i riksdagen om en månad. Och Blekinge är en viktig angelägenhet ur försvarshänseende.

Björklund, Larsson och Dovstad är även distriktsordförande för sina partier i Blekinge och har ett gemensamt intresse av att Blekinge syns och hörs i rätt sammanhang i den nationella debatten.

– Det var ett väldigt trevligt och lärorikt besök, säger Heléne Björklund. Garnisonschefen avsatte mycket tid för oss och övriga förbandschefer presenterade sitt nuläge och sina utmaningar. Det kändes bra att göra besöket tillsammans med kommunalråden och ordförandekollegorna i C och L och ser gärna att vi kan göra mer tillsammans för att hålla ihop Blekinge.

Börje Dovstad (L), kommunalråd i Karlskrona och ordförande för det kommunala bostadsbolaget fick klart för sig att, med marinens tillväxt de kommande åren och med utökat antal värnpliktiga, så behövs det sannolikt både fler bostäder och bättre infrastruktur.

– Jag fick information om hur behovet kommer att se ut de kommande åren. Samarbetet mellan kommunen och Marinbasen är bra men det krävs en ständig dialog för att förstå behoven, säger han.

Magnus Larsson (C), även han kommunalråd i Karlskrona, gjorde sin värnplikt som hundförare på Marinbasen och fick ett skämtsamt erbjudande om att komma tillbaka då det behöver rekryteras fler. Larsson är också nöjd med måndagens besök.

– Det är bra att vi gör gemensamma besök med länets riksdagsledamöter. Och det är förstås roligt att få hälsa välkommen till Karlskrona. Försvarsbeslutet innebär nya satsningar till Marinbasen här i Karlskrona och det är viktigt att vi följer upp det så att det hänger ihop mellan kommun, region och riksdagen så att satsningarna blir maximala.

Håkan Eriksson (S), kommunalråd i Karlskrona har sin bakgrund på Saab Kockums. Han säger så här om besöket på Marinbasen.

– Sverige sitter på unik kompetens som vi tar vara på genom att bygga Ubåtar på Saab Kockums men även att försörja marinen med ytstridsfartyg så finns kompetensen på varvet vilket är viktigt för Sverige.

facebook Twitter Email