Många bra satsningar i budgeten

Tidigare idag presenterade finansminister Magdalena Andersson regeringens höstbudget 2019. I ett ekonomiskt läge som fortfarande är präglat av högt kapacitetsutnyttjande, dvs högt tryck, märks nu en avmattning. Denna utveckling möts med starka finanser och en låg statsskuld vilket ger ekonomiskt handlingsutrymme som många länder i samma läge nu saknar.

Budgeten bygger på det januariavtal som förhandlades fram mellan de två regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet samt Centerpartiet och Liberalerna. Detta avtal gav Sverige en regering med ett starkt parlamentariskt underlag trots ett svårhanterligt valresultat för ett år sedan. Precis som i alla övriga förhandlingar har alla ingående parter fått både ge och ta.

I budgeten görs den största satsningen i modern tid på Polisen. Detta som ett svar påmånga människors oro över den våldsutveckling vi ser. Men budgeten innehåller även fortsatta välfärdsmiljarder till kommuner och regioner. Detta innebär att välfärdens verksamheter stärks rejält. Den tredje stora satsningen är på våra äldre. Ett nytt steg i sänkningen av pensionärsskatten gör att den orättfärdiga skatteklyftan mellan inkomst av arbete och pension nu nästan är borta. Förutom skattesänkningen stärks villkoren för de pensionärer med lägst inkomst genom att garantipensionen och bostadstillägget höjs.
– Jag är glad för den budget som nu presenteras säger Heléne Björklund, distriktsordförande och riksdagsledamot för (S) i Blekinge. Glad för att det görs viktiga satsningar på vår välfärd, trygghet och utbildning. Kanske särskilt glad för en stor satsning på våra äldre. De som har byggt upp detta fina land ska också ha rimliga villkor när de blir äldre. Men också glad för att vi i ett besvärligt parlamentariskt läge lyckats skapa ett stabilt stöd för en politik som ger oss så stort genomslag för vår politik som möjligt.

Budgeten utgår från det 73-punktsprogram som Januariavtalet bygger på. I dettafinns en del omdiskuterade saker som tex avskaffande av värnskatten och en omläggning av arbetsmarknadspolitiken.

– Självklart är jag inte nöjd med alla punkter säger Heléne. Hade vi socialdemokrater fått bestämma själva hade värnskatten legat kvar och en del andra saker sett annorlunda ut. Men mot bakgrund av vårt valresultat tycker jag att vi fått en bra utdelning. Budgeten innehåller mycket bra socialdemokratisk politik.

I budgeten görs ytterligare skattesänkningar för pensionärer men också en höjning avsåväl garantipension och bostadstillägg.

– Som jag nämnde tidigare är jag väldigt glad för att vi kan ge våra äldremöjlighet att leva ett lite rikare liv. Den orättfärdiga skatteklyfta som finns mellan inkomst av arbete och pension är med denna budget nästan helt borta. Det var ett viktigt vallöfte för oss och faktum är att om inte Moderaterna och Kristdemokraterna fått igenom sin budget med stöd av Sverigedemokraterna förra hösten hade skatteklyftan nu varit helt borta. Men vi ser också att de pensionärer med de lägsta inkomsterna behöver en förstärkning och det får dom genom att garantipensionen och bostadstillägget höjs. För de med lägst inkomst i Blekinge innebär detta drygt 360 kr mer i plånboken varje månad i genomsnitt.

Några saker du särskilt vill lyfta fram som viktiga för Blekinge?

– Ja, förutom jätteviktiga tillskott till kommuner och region för att tryggavälfärden vill jag såklart gärna lyfta fram den överenskommelse som träffatsom höjda anslag till försvaret. Dels för att det är stora och viktiga verksamheter i Blekinge men också för att vi ligger mitt i södra östersjön där det säkerhetspolitiska läget försämrats den senaste tiden. Sen vill jag poängtera att regeringens satsningar på skolan är jätteviktiga. Det handlar om en mer likvärdig skola, utbyggd lärarutbildning och en satsning på lärarassistenter i väntan på de nyutbildade lärarna är klara. En bra och jämlik skola är avgörande för att våra barn och ungdomar ska kunna leva det liv de önskar. Ingen investering är bättre för framtiden avslutar Helene Björklund.

facebook Twitter Email