Förtroenderåd den 4 december 2023

Partidistriktets förtroenderåd kallas härmed till ett sammanträde för att hantera val till regionen som sker på grund av en ny politisk organisation i Region Blekinge.

Måndagen den 4 december i Karlshamn på Östra Piren hålls årets sista förtroenderåd. Vi inleder med en soppa och julmacka klockan 17:00 och förhandlingarna startar klockan 18:00.

Handlingar:
Förslag till dagordning
Valberedningens förslag

facebook Twitter Email