Stort intresse för EU-ministern

Samtidigt som EU:s högsta ledning åkte till gränsen mellan Grekland och Turkiet, för att hantera flyktingssituationen där, kom Sveriges EU-minister Hans Dahlgren till Karlskrona under tisdagen. Självklart blev flyktingfrågan och EU:s roll för att hantera den något som Dahlgren fick besvara under dagen.

  • Man kan inte upphäva asylrätten, det är en rättighet för alla att få söka asyl och det är en del av EU-rätten, sa Hans Dahlgren när han mötte elever från af Chapmangymnasiet.

Andra frågor från några av de 200 gymnasieeleverna handlade bland annat om EU:s budget och klimatfrågorna. EU-ministern framhöll behovet av att lyssna på Greta Thunberg och samarbeta för att lyckas med målet om klimatneutralitet 2050. Han lyfte också fram EU-samordningen för att hantera covid-19-viruset.

  • Den enda EU-myndighet vi har i Sverige är den för smittskydd, den ligger i Solna, och är väldigt viktig just nu, berättade han också.

Hans Dahlgren började besöket i Karlskrona med att äta lunch hos kommunstyrelsens ordförande Sandra Bizzozero. Där fick han information om kommunens långvariga arbete med att utveckla internationella samarbeten, inte minst i södra Östersjöregionen. Under eftermiddagen deltog ministern i en EU-fika där ett antal internationellt engagerade och intresserade socialdemokrater bjudits in av partidistriktets internationella ledare Markus Alexandersson och fick en möjlighet att ställa frågor och diskutera EU-frågor på djupet. Frågorna handlade bland annat om minimilöner och EU:s framtida roll utan Storbritannien.

Besöket avslutades med ett öppet möte i Folkets Hus. Nästan 60 personer var på plats och fick höra Hans Dahlgren inleda med att många av de utmaningar som Stefan Löfven har att hantera har även tidigare partiledare och statsministrar hanterat. De församlade hade flera frågor om EU, bland annat om hur EU bättre ska hantera auktoritära regeringar som inte respekterar rättsstatens principer, men också hur det kan bli så att regeringen har fått ett medskick från Riksdagen att förespråka kärnkraft som ett sätt att möta klimatutmaningarna.

  • Det beror på att det finns en så kallad falsk majoritet i EU-nämnden, att partier som inte har majoritet i Riksdagens kammare ändå kan ha det i EU-nämnden. Men vi jobbar på hur vi ska hantera det, sa han.

En annan fråga handlade om den moment 22-situation som EU och Sveriges regering hamnat i för att hantera flyktingfrågan på ett värdigt och rimligt sätt där ministern vidhöll att det är en fråga som är svår men att EU måste se till att alla länder tar sitt ansvar och att Grekland ska få det stöd som gör att de kan hantera utmaningen att vara det land som flyktingarna kommer till först.

Arbetarekommunens ordförande Elina Gustafsson avslutade mötet med en reflektion om de intryck hon fått under dagen, bland annat om unga människors framtidstro som kanske den viktigaste nyckeln för ett Europa att hantera de största utmaningarna. Innan Hans Dahlgren satte sig på Krösatåget blev han bjuden på middag på Olles korvbar.

/Markus Alexandersson, internationell ledare S Blekinge

facebook Twitter Email