Blekinge behöver nytt ledarskap

Allt fler vill komma till Blekinge. Det har märkts tydligt i sommar när besöksnäringen återigen slagit nya rekord.

Det märks också att Sverige leds av en socialdemokratisk regering som gjort rekordstora satsningar på länets infrastruktur. En intensiv diskussion pågår i Olofström om den kommande dragningen av sydostlänken och i Karlskrona pågår arbetet med om- och nybyggnad av E22 mellan Lösen och Jämjö. Kort sagt, Blekinge har stora möjligheter.

Men det finns också stora utmaningar. Samtidigt som besöksnäringen slår nya rekord har länets befolkning minskat tre år i rad. Länets arbetsgivare anger brist på arbetskraft som deras största hinder för att växa, trots att arbetslösheten är fortsatt hög. Och trots att vi har en regering som ser Blekinges behov när det gäller infrastruktur, är Blekinge fortfarande långt efter andra regioner vad gäller snabba restider både inom länet och till och från Blekinge.

Det duger inte att, som det nuvarande moderatledda regionstyret, sitta still i båten och bara konstatera att trenden går åt fel håll. Det behövs ett synligt ledarskap som agerar.

Christina Mattisson och Richard Pelle Socialdemokraterna

Det duger inte att, som det nuvarande moderatledda regionstyret, sitta still i båten och bara konstatera att trenden går åt fel håll. Det behövs ett synligt ledarskap som agerar.

Vi vill kraftsamla för att vända den negativa befolkningsutvecklingen. Vi vill att Blekinge blir ett försökslän med en mer regionaliserad arbetsmarknadspolitik. Då skulle Region Blekinge, kommunerna och övriga aktörer kunna agera tillsammans för att bättre möta de behov som finns på arbetsmarknaden. Matchningen på arbetsmarknaden måste fungera och de som är arbetslösa behöver stöd för att kunna ta de jobb som finns och växer fram.

Vi kommer oförtrutet att jobba vidare med infrastrukturfrågorna. Vi vill ha snabbare restider såväl inom länet som till och från Blekinge. Vi kommer att driva på för att göra E22 till landets första elväg i full skala. Vi vill göra Blekinge till en ännu bättre region för innovationer och arbeta för att länet ska bli en arena för film- och tv-produktion.

Vi ska samverka brett för att klara vår tids största utmaning, klimatförändringarna. Vi vill att Blekinge blir ett nationellt centrum för utbyggnad av havsbaserad vindkraft. Havsbaserad vindkraft blir ett viktigt bidrag i omställningen till förnybar energi och kommer dessutom att leda till nya arbetstillfällen. Vi ska ta vara på Blekinges förutsättningar med världsledande hållbarhetsforskning på BTH, stora multinationella företag med hållbarhetsfrågor högt på dagordningen och närhet till andra kompetenscentrum.

En resultatinriktad samverkan behöver ett tydligt ledarskap. Inte det osynliga och svaga ledarskap som präglat det moderatledda styret i Region Blekinge de senaste fyra åren.

Vi är beredda att ta det ledarskap som Blekinge behöver, aktivt jobba för att lösa de utmaningar som finns och fortsätta ställa krav på nationella beslut till förmån för Blekinge.

Vi vill ha en demokratisk dialog och tillsammans bygga ett hållbart och attraktivt Blekinge.

Det är när Blekinge samlas som stora och viktiga saker kan hända.

För Socialdemokraterna i Regionvalet

Christina Mattisson, regionrådskandidat.

Richard Pelle, talesperson (S) regionala frågor.

Christina Mattisson (s) regionrådskandidat
facebook Twitter Email