Barn och ungas psykiska hälsa, tillgänglig sjukvård och fria arbetsskor

Det är prioriteringarna i Region Blekinges nya styres första budget. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har presenterat nästa års budget. Den innehåller satsningar som ska infria löften i valrörelsen. Det är tuffa ekonomiska tider men vi gör ändå nödvändiga satsningar för Blekinges bästa.

Sedan Region Blekinge fick en ny politisk ledning för en månad sedan så har ett intensivt budgetarbete pågått. Det väntar tuffa ekonomiska tider på grund av inflation, energikris och kraftigt ökade pensionskostnader. Trots det så vill det nya styret vara tydliga med sina prioriteringar.

Vi är överens om kraftiga satsningar på BUP och Första linjen för barn och ungdomar. Vi kommer också att utveckla samarbetet med kommunerna och föreningslivet för att främja såväl barn och ungas hälsa som folkhälsan i stort. 60 nya miljoner satsas på Barn och ungas psykiska hälsa de kommande 3 åren.

Vi knyter ihop prioriteringarna för det nya styret med våra vallöften

Christina Mattisson(S) Regionstyrelsens ordförande

Idrottsrörelsen i Blekinge behöver fortsätta utvecklas och ge förutsättningar och möjligheter att nå nya grupper, få fler att stanna längre och bidra till ett starkare och mer hälsosamt samhälle. Kultur fungerar som en friskvårdsfaktor och betyder mycket för välbefinnandet. Ett folkhälsolyft med fokus på kultur, idrott och hälsa är viktigt i det regionala folkhälsoarbetet.
Kultur- och bildningsnämndens budget utökas med 1 miljon kronor 2023 – 2025 för detta ändamål.

Region Blekinge ska vara en attraktiv arbetsgivare där många vill arbeta, utvecklas och bidra. För att kunna uppfylla uppdrag och mål är det särskilt viktigt med en långsiktig kompetensplanering för bland annat rekrytering och kompetensutveckling. Rimliga och konkurrenskraftiga löner och arbetsvillkor samt en god arbetsmiljö är avgörande för att kunna attrahera och behålla kompetent personal.

Som ett led i en förbättrad arbetsmiljö ska Region Blekinge kan tillhandahålla arbetsskor åt vårdpersonal från och med 2024.

Läs mer: budget och regionplan 2023-2025

Christina Mattisson(S), Erik Lindborg(kd) och Kevin Ny(C)
facebook Twitter Email