170 miljoner står på spel för Blekinge!

Den 20 november röstar riksdagen om kostnadsutjämningen. Men hur kommer moderaterna att rösta?

Det går bra för Sverige rent ekonomiskt. Statsfinanserna är starka, vår statsskuld är den lägsta sedan 1977 och vi har den högsta andelen av befolkningen i sysselsättning som EU någonsin uppmätt. Sedan Stefan Löfven bildade sin första regering 2014 har antalet människor som går till jobbet ökat med över 350 000 stycken, varav över 100 000 av dessa i offentlig sektor. Trots att vi nu går mot en utveckling med lite avsvalnande konjunktur står vi starka tack vare en ansvarsfull ekonomisk politik.

Men att vi har ett bra utgångsläge innebär inte att vi saknar utmaningar. Vi socialdemokrater är aldrig nöjda så länge vi inte har full sysselsättning. Vi är ej heller nöjda innan vi kan ha en generell välfärd som medborgarna ställer stor tillit till. Trots att det går bra för Sverige som nation kommer denna utveckling inte alla till del och detta oroar oss mycket. Sverige håller på att slitas isär. Den tillväxt och framtidstro som finns i storstädernas centrala delar syns inte mycket av på vår landsbygd. Det gäller även här i Blekinge. Nu blir det tydligare än någonsin vem som styr. För att jämna ut förutsättningarna och rensa bort gamla orättvisor lägger nu regeringen förslag som ger mer lika förutsättningar till bra välfärd i hela Sverige.

Den 20 november ska riksdagen rösta om förändrad kostnadsutjämning. För Blekinge handlardet om cirka 170 miljoner mer till skola, vård och omsorg. Jag utgår från att alla Blekinges riksdagsledamöter kommer att rösta JA till detta. Men jag blir oroad när jag hör att moderaterna kommer att rösta nej. Ska Blekinges ledamöter ställa sig på Blekinges sida för att rätta till de orättvisor som finns i nuvarande system?

I det starka Sverige har du rätt till en bra vård, skola och omsorg, oavsett var i landet du bor. Vibehöver jämna ut de ojämlikheter som finns i välfärden i dag, mellan olika delar av landet. Det är inte rimligt med stora skatteskillnader mellan olika kommuner och landsting när de inte är kopplade till bättre service. Sverige ska hålla ihop!

Heléne Björklund (S)
Distriktsordförande och riksdagsledamot

facebook Twitter Email