Varför går inte alla pengar till sjukvården, Emma Stjernlöf?

Förutom att snabbt få träffa läkare eller annan medicinsk personal ska den som är sjuk känna sig som en stjärna och stå i centrum för sjukvårdens uppmärksamhet. Det är ett av kärnbudskapen i Socialdemokraternas förslag till budget och planering för nästa år. De andra är bättre tillgänglighet, en rättvis vård och mer pengar till hälso- och sjukvården. 

En kedja består av olika delar som sitter ihop med varandra. Om en del går sönder funkar inte kedjan. Likadant är det med hälso- och sjukvård. När någon väntar barn eller har behandlats för cancer går man mellan kliniker och behandlats av olika människor. Då finns också risk att man ”hamnar mellan stolarna” eller att ”kedjan brister”. I Region Blekinge måste vårdkedjan vara stark. 

Blekinge har rimlig väntetid till flera cancerdiagnoser men längre till andra. Alltså behöver vi göra mer för att förbättra cancervården. Inte minst handlar det om att utveckla rehabilitering; både patient och närstående ska få bra stöd och förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt. 

Modellen för cancervården är en bra förebild för annan sjukvård. Alla patienter ska ha en fast vårdkontakt, alltså någon som dirigerar och ser till att patienten hamnar rätt och kan känna sig trygg. Man ska också få träffa samma läkare och sjuksköterskor så långt det är möjligt, vilket är särskilt viktigt för dem som behöver vård ofta. 

Vi vill att fler äldre ska slippa ta sig till sjukhuset, att sjukvårdspersonal istället kommer hem. Det ska därför utvecklas mer mobil närvård i Blekinges alla kommuner. Alla äldre som skrivs ut från sjukhuset och som har hemtjänst eller bor på särskilt boende ska också ha en individuell vårdplan. I dag görs det alltför sällan. 

Undersökningar visar att blekingarna har stort förtroende för sjukvårdens personal, man tycker att de gör sitt bästa utifrån de resurser de har. Därför är det viktigt att de pengar som regeringen tillfört Blekinge går till sjukvården, så att alla får en bra vård och inte behöva vänta för länge. 

De styrande borgerliga partierna har istället valt att lägga pengarna i en reserv. Det innebär att sjukvården måste spara stora belopp för att klara sin budget. Är detta verkligen en rimlig prioritering, Emma Stjernlöf (M) och Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande? 

Markus Alexandersson (S) 
2:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Blekinge

facebook Twitter Email