Välfärden först i Socialdemokraternas regionbudget

150 nya miljoner till Blekinges hälso- och sjukvård. Och mer pengar till folkhälsa, kultur och regional utveckling.

Coronakrisen har fått allvarliga konsekvenser för välfärden, ekonomin och jobben och den socialdemokratiskt ledda regeringen har skjutit till historiska resurser för att skydda liv, jobb och välfärd. Kraftigt ökade statsbidrag ger därmed förutsättningar för såväl nya satsningar som att minska vårdskulden. 

Läs budgeten i korthet här!

Läs vår budget i sin helhet här!

– Detta är ett historiskt välfärdspaket till sjukvården som nu måste användas rätt. Och i vårt budgetförslag går välfärdsmiljonerna direkt till sjukvården. Vi lägger inte undan pengarna i en reserv. Sjukvården och personalen behöver pengar nu, säger Christina Mattisson, oppositionsråd och gruppledare för Socialdemokraterna. 

Socialdemokraternas budgetförslag innebär 150 nya miljoner till Blekinges sjukvård – och av dessa går 30 miljoner till vårdcentralerna. 

– Vi öronmärker inte varenda krona i vårt välfärdspaket utan pekar ut några särskilt viktiga områden där verksamheterna ska göra satsningar för att fortsätta omställningsarbetet och utveckla vården, säger Christina Mattisson. 

– Det handlar exempelvis om fler mobila lösningar, fler digitala tjänster med bland annat möjlighet till webbokning, pengar till barn och ungas hälsa, tandvården, resurser till kvinnohälsovården och cancervården, bättre rehabilitering och förstås att minska vårdskulden. 

– Vi gör också en stor satsning på personalen, totalt runt 60 miljoner. Pengar som ska gå till rekrytering, kompetensutveckling och arbetsmiljöarbetet och för att minska beroendet av hyrpersonal. 

En stor satsning med 5 miljoner på det regionala utvecklingsarbetet ska bidra till att återstarta hela länet och bygga ett starkare och attraktivt Blekinge. 

– Det är viktigt att fortsätta arbetet för fler jobb och företag i Blekinge. Därför gör vi en kraftfull satsning på det regionala utvecklingsarbetet. Detta för att bland annat säkra länets kompetensförsörjning, utveckla infrastrukturen och stärka Blekinges konkurrenskraft. Vi ger dessutom Blekinge Folkhögskola ytterligare 2 miljoner för att dom ska kunna starta fler yrkesutbildningar. 

Med 3 miljoner kr årligen permanentas Sommarlovskortet för barn och unga. Socialdemokraterna gör dessutom också en helt ny satsning i folkhälsoarbetet. 

– Vi vill uppmärksamma och stimulera alla ideella ledare i länets idrottsföreningar. Den halva miljon som vi har öronmärkt för detta är ett sätt att visa vilken betydelsefull kugge föreningslivet är i folkhälsoarbetet, säger Christina Mattisson, oppositionsråd och gruppledare för Socialdemokraterna i Region Blekinge. 

Här kan du läsa budgeten i korthet!

Här är budgeten i fullständig version!

facebook Twitter Email