Skärpta straff nationellt och bättre förebyggande insatser lokalt

Vi socialdemokrater ser att satsningar på välfärden är ett viktigt redskap i kampen mot ojämlikhet men också mot brottslighet.

Vi menar att satsningar på en trygg förskola, bra bostäder, öppna fritidsgårdar, fler socionomer och en skola med rätt resurser är viktiga tillsammans med andra insatser som bevakningskameror, väktare och fler poliser.

Det finns ibland en bild av oss socialdemokrater som alltför snälla i synen på lag och ordning. Den bilden är falsk. Vi anser naturligtvis att den som begår brott ska straffas. Det finns dock ingen motsättning mellan att vara tuff mot brottsligheten och samtidigt vilja satsa offensivt på det förebyggande arbetet. För att knäcka gängen behöver vi göra både och.

Att få bukt med den grova kriminaliteten är en av våra viktigaste frågor. För att lyckas med det behövs ett helhetsgrepp, varav fler poliser och hårdare straff är en viktig del. På den punkten har vi levererat, bland annat den största utbyggnaden av polisen i modern tid samt ett 50-tal skärpta straff.

Men för att återuppbygga långsiktig trygghet måste vi lägga minst lika mycket kraft, energi och resurser på att se till att unga inte hamnar snett till att börja med. För det spelar ingen roll hur många kriminella vi burar in och hur länge, om det ständigt står nya unga på kö för att ta över.

En stark välfärd är helt avgörande för att vända utvecklingen. Skolan och socialtjänsten måste ha de resurser som krävs för att göra sitt jobb på bästa sätt. Därför går vi socialdemokrater nu fram med bland annat följande:

  • En sjujäkla satsning på välfärden – vilket betyder 20 miljarder mer till svensk skola, vård och omsorg under nästa år.
  • En rejäl extrasatsning på skolor i socioekonomiskt utsatta områden.
  • En starkare socialtjänst som kan gå in tidigare med tvingande åtgärder – så att familjers eventuella nej till insatser inte hindrar.
  • Fler placeringar av unga som hamnat snett.
  • Socialtjänst och sociala insatsgrupper under helger och kvällar i utsatta områden.

Det finns partier som ensidigt ropar om hårdare tag mot kriminella. Det löser inte problemen på lång sikt.

I Ronneby och Sölvesborg har vi både förebyggande och direkta åtgärder i våra budgetförslag. Vi är inte med och styr kommunerna. Men som socialdemokrater kommer vi att fortsätta för att mobilisera samhällets samlade krafter – skola, socialtjänst, polis, rättsväsende och kriminalvård – för att bekämpa brottsligheten. Det kommer inte att gå över en natt, men med ihärdighet och uthållighet kommer vi att lyckas.

Heléne Björklund riksdagsledamot och ordförande för (S) i Blekinge

Magnus Pettersson oppositionsråd (S) i Ronneby

Johanna Beijeroppositionsråd (S) i Sölvesborg

LÄS HÄR! Vill du veta mer om Socialdemokraterna?

facebook Twitter Email