Så här motionerade våra riksdagsledamöter!

Nu är den allmänna motionstiden över och riksdagsledamöternas motioner är inlämnade och registrerade hos riksdagen. 

Riksdagsledamöterna får inte motionera om frågor som hamnar inom det egna utskottsområdet. Heléne Björklund måste alltså undvika försvarsfrågor och Magnus Manhammar får inte motionera om frågor som rör miljö- och jordbruksutskottets. Men självklart vill Blekinges riksdagsledamöter påverka inom andra områden och tillsammans har de undertecknat 91 stycken motioner. Heléne Björklund 20 och Magnus Manhammar 71 stycken. 

Vill gärna lyfta rättighets- och jämställdhetsfrågor
På frågan vilka, av de egna motionerna, som Magnus Manhammar vill lyfta fram främst svarar han ”Förtur i bostadsköerna för våldsutsatta kvinnor och barn och stärkt forskning kring förlossningsskador”. Stoff till dessa motioner har han fått in från allmänheten och från partimedlemmar. 
– Förslaget i motionen om förtur i bostadsköerna för våldsutsatta kvinnor och barn borde vara en självklarhet men det är tyvärr inte det. Att bryta upp från en destruktiv relation är ofta svårt i sig, det blir inte lättare av att det råder brist på bostadsmarknaden. Det är samhällets ansvar att ge drabbade kvinnor och barn en fristad, säger Magnus Manhammar.

Här kan du läsa mer om den här motionen!

 Han vill också lyfta fram motionen som handlar om stärkt forskning kring förlossningsskador. 
– Studier visar att forskning och ett systematiskt arbete kan ha effekt och vården kan göra mycket för att undvika och lindra de allvarligaste problemen som kan uppstå under och efter en förlossning. Det här är inte bara en rättighetsfråga utan en fråga om jämställdhet. Tyvärr bedrivs det alldeles för lite forskning inom det här området och att det ser ut så beror troligen på att det handlar om kvinnor och inte om män, det är oacceptabelt. Forskning kring förlossningsskador måste snarast få ökad prioritet, forsätter Magnus Manhammar.

Här kan du läsa hela motionen om förlossningsskador!

 Angeläget med frågor för att hela Sverige ska utvecklas
Heléne Björklund säger så här om hur hon tänkt när hon har skrivit sina motioner till riksdagen:
– Jag tycker det är angeläget att hela tiden lyfta frågor om att hela Sverige ska utvecklas. Det gäller både för näringslivets aktörer, infrastrukturplanering och statlig service. Så mina motioner fokuserar mycket på det. Landsbygdsfrågor kan man säga, men det är lite slarvigt, för det handlar ju om att skapa bra förutsättningar för att kunna bo och jobba och utvecklas i hela Sverige.

Hon berättar om två motioner som hon brinner lite extra för: 

Lättare att välja svenskt kött på restauranger 
– Det finns ett stort intresse bland svenska konsumenter att veta var maten kommer ifrån. En tydlig ursprungsmärkning av kött gör det lättare att välja svenskt kött både av omsorg om svenskt lantbruk men även för att undvika kött som producerats i länder som överanvänder antibiotika, skriver Heléne Björklund i sin motion till riksdagen. 

Här hittar du denna motion!

 Hon vill även lyfta motionen om Yrkeshögskoleplatser i Blekinge
– Det råder brist på rätt kompetens i Sverige. Vi behöver fler flygtekniker, undersköterskor, byggnadsarbetare, förskollärare och lärare, för att nämna några av alla bristyrken. Tillgången på utbildad arbetskraft är avgörande för att arbetsmarknaden ska fungera väl även i framtiden. Utbildningarna på yrkeshögskolorna är utformade i nära samarbete med arbetslivet för att möta arbetsmarknadens behov av kompetens och leda till jobb. Med ökat antal Yrkeshögskoleplatser i Blekinge blir det ett positivt lyft för hela regionen, menar Heléne Björklund.

Mer info om motionen finns här!

Flera gemensamma motioner
Motionen om Yrkeshögskoleplatser i Blekinge har Heléne och Magnus Manhammar skrivit tillsammans. Det finns fler exempel på motioner som båda våra blekingska riksdagsledamöter står bakom gemensamt. 

Tryggare anställningar utan hyvling
Bygg ut och utveckla E22
Sydostlänken – en nationell angelägenhet
Infrastruktursatsningar i Blekinge
Omlokalisera statlig myndighet till Blekinge

Media uppmärksammar våra riksdagledamöter
Även media har snappat upp vad våra riksdagsledamöter har motionerat om. Här är två artiklar från Blekinge Läns tidning.

På fyrtio mil når man Stockholm med elflyg

Gör midsommar till nationaldag

Och här kan ni slutligen läsa samtliga motioner som Heléne Björklund och Magnus Manhammar har lämnat in!

Heléne Björklund

Magnus Manhammar

facebook Twitter Email