S kräver gratis influensavaccin

Socialdemokraterna i Region Blekinge driver frågan att samtliga riskgrupper ska erbjudas gratis vaccinering mot influensa och pneumokocker.

Idag är det bara gravida och personer över 65 som erbjuds avgiftsfri vaccinering i Blekinge. Vid regionfullmäktiges sammanträde under onsdagen föreslog Socialdemokraterna att ge regiondirektören i uppdrag att återkomma med en konsekvensanalys av en sådan förändring. Eftersom det var en så kallad minoritetsåterremiss blev det också beslutet. 

– Vi vill genomföra den här förändringen och till nästa sammanträde får vi ett underlag för vad det skulle kosta och hur det kan genomföras. Vi noterar att beslut som dessa nu tas i flera regioner runt om i landet och vi tycker inte att Blekinge ska vara sämre, säger Markus Alexandersson (S), 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. 

– Vi tror att det här är en bra satsning som skyddar fler blekingar från att insjukna i influensan. Vi tror också att det är kostnadseffektivt. Om personer i riskgrupper inte vaccinerar sig riskerar de att behöva sjukhusvård och då blir kostnaden högre än vad det kostar att ta bort avgiften, säger Alexandersson 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att följande grupper vaccineras, och det är avgiftsfri vaccinering till dessa grupper som Socialdemokraterna vill ska konsekvensanalyseras. 

 • • personer över 65 års ålder 
 • • gravida efter graviditetsvecka 16 (läs mer på sidan om influensavaccination av gravida) 
 • • vuxna och barn från 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd: 
 • • – kronisk hjärtsjukdom 
 • • – kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma 
 • • – andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder). 
 • • – kronisk lever- eller njursvikt 
 • • – diabetes mellitus 
 • • – tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling 
 • • Hushållskontakter samt sjukvårdspersonal som arbetar nära personer med kraftigt nedsatt immunförsvar. 
 • • All annan personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa, exempelvis på särskilda boenden och inom hemtjänst. 

Slutgiltigt beslut kring avgifter fattas vid nästa sammanträde med regionfullmäktige 11–12 november. 

För mer information: 

Markus Alexandersson 

0728804423 

facebook Twitter Email