S förutsätter att det vidtas omedelbara åtgärder efter den allvarliga IVO-kritiken

- Alla äldre ska kunna känna sig trygga i att få den vård de behöver. Det är ytterst allvarligt det som nu framkommit.

Region Blekinges sjukvård har brutit mot både hälso- och sjukvårdslagen och patientlagen. Det visar den granskning som tillsynsmyndigheten IVO gjort av vården även i Blekinge under Coronapandemin. På de särskilda boenden som granskats visar tillsynen att äldre inte fått vård och behandling utifrån den enskildes behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19, det saknas uppgifter i granskade patientjournaler som behövs för att säkerställa en god vård och läkare har inte samverkat med patienter och närstående vid planering och genomförande av vården. 

Detta är både upprörande, ledsamt och ytterst allvarligt, konstaterar Christina Mattisson, regionråd för Socialdemokraterna i Region Blekinge. 

– Det granskningen visar är oacceptabelt, det ska inte kunna hända. Alla äldre på särskilda boenden ska få den vård dom har rätt till. Sköra äldre är en av dom mest utsatta patientgrupperna och både dom och deras anhöriga måste kunna känna sig trygga med att dom får den vård dom behöver. 

– Jag förstår att man blir upprörd, även jag har utgått ifrån att det inte ska gå att hitta sådana här allvarliga brister, så det är tungt att behöva konstatera det motsatta. Det som hänt är ytterst allvarligt och jag utgår ifrån att det redan nu görs förändringar, säger Christina Mattisson. 

Inför Regionstyrelsens möte på onsdag nästa vecka begär nu S en genomgång och redovisning av de åtgärder som planeras. 

– Vi vill veta vad Regionen nu gör för att säkerställa att alla äldre på särskilda boenden får en individuellt behovsanpassad vård och behandling. Dom förändringar som uppenbarligen behövs måste vara på plats nu och inte nästa år Något liknande detta får inte ske igen, säger Christina Mattisson, regionråd för S i Region Blekinge. 

facebook Twitter Email