Satsningar som stärker hela regionen

- Kunskapslyftet kommer att göra skillnad för hela regionen. Och välfärdsmiljonerna behövs i vården.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har nu, tillsammans med samarbetspartierna Centern och Liberalerna, presenterat sin gemensamma höstbudget.

Det är en budget som både skyndar på klimatomställningen, ger vanligt folk ekonomisk trygghet, trycker tillbaka arbetslösheten och gör historiska investeringar i välfärden.

–       Regeringens höstbudget kan bli en kraftfull återstart för både verksamheterna i Region Blekinge och länet i stort. Den stora satsningen på ett Kunskapslyft –  är faktiskt en sjujäkla jobbsatsning, säger Christina Mattisson, regionråd (S). 

–       Behovet av kompetens i både den offentliga verksamheten och i det privata näringslivet, är jättestort. Nu har Blekinge en chans att möta den utmaningen. Kunskapslyftet kan bli den injektion som länet behöver. Här kommer också 263 nya högskoleplatser att göra en viktig skillnad. 

–       Men det kräver också tydliga initiativ från den styrande Alliansen i Region Blekinge. Länets olika aktörer behöver samlas och börja arbetet för att återstarta hela länet, säger Christina Mattisson. 

Ungdomsarbetslösheten är åter igen ett problem i Blekinge. Och många unga kommer att behöva plugga vidare, vilket dessutom är en bra investering för framtiden. De jobb som nu växer fram kommer i många fall att kräva andra kunskaper än dom som försvinner. Då måste många som blivit av med jobbet fylla på sina kunskaper eller till och med lära sig något nytt.

–       Dom 263 nya utbildningsplatser som Blekinge tekniska högskola får i höstbudgeten, är alltså oerhört viktiga också för att minska ungdomsarbetslösheten, säger Christina Mattisson (S)

–       Det är också bra att Arbetsförmedlingens verksamhet i Blekinge säkras.  Det är jätteviktigt med mer resurser till arbetsmarknadspolitiska åtgärder, till exempel stöd till dom som idag står långt från arbetsmarknaden. Och bättre matchningsmöjligheter är ju något som inte minst Blekinges näringsliv efterfrågat och behöver.

–       Kunskapslyftet är en jättesatsning men ska hela länet kunna dra nytta av satsningen krävs mer och bättre samverkan. Nu vill vi se tydliga initiativ från den styrande Alliansen i Region Blekinge. Länets olika aktörer behöver samlas och börja arbetet för att återstarta hela länet, säger Christina Mattisson. 

De nya välfärdsmiljarderna i höstbudgeten, innebär 166 miljoner kr till Region Blekinge. Pengarna är bland annat öronmärkta till arbetet med att minska den så kallade vårdskulden. Inte bara sjukvården i Blekinge har ju tvingats skjuta fram planerade operationer och behandlingar, som en konsekvens av Coronapandemin. Dessutom kommer viktiga tillskott och ytterligare statsbidrag till både den viktiga cancervården och behoven inom förlossningsvården. 

–       Det är oerhört viktigt att varenda krona av dom nya välfärdsmiljoner går till vården och dom behov och insatser som måste till. Dom får inte bara hamna i det svarta hålet. Dom måste förvaltas genom att användas rätt. 

–       Efter flera månaders pandemi är också Blekinges så kallade vårdskuld väldigt stor. Blekinges sjukvård måste nu snabbt komma igång, och ge patienterna den vård dom väntat på. Och det är inte acceptabelt att patienter och medborgare ska behöva vänta ännu längre, antingen på den vård och behandling som redan är planerad eller sitt första besök, säger Christina Mattisson, regionråd (S).

facebook Twitter Email