Möjligheten till korttidsarbete räddar jobb!

Annette Rydell, ordförande IF Metall Blekinge skriver om Arbetarrörelsen(s) väg till korttidsarbete


I finanskrisen 2008-2009 försvann 100 000 jobb från den svenska industrin. När orderingången dök tvingades industriföretagen säga upp medarbetare på löpande band. Tack och lov ser det annorlunda ut nu med ett fungerande system för korttidsarbete som under den pågående pandemin räddat lika många arbetstillfällen som gick förlorade för 20 år sedan. Tack vare en ansvarsfull arbetarrörelse. 

När verksamheten började återhämta sig efter krisen saknade industrin den nödvändiga kompetensen och fick börja med att rekrytera. 

”Det vi vet är att efter en kraftig nedgång inom industrin så vänder det uppåt igen. Då måste vi vara redo. Då är det viktigt att utforma ett proaktivt statligt stöd för korttidsarbete som alternativ till uppsägningar” sa Anders Ferbe som satt i IF Metalls styrelse, tillsammans med dåvarande ordförande i IF Metall, Stefan Löfven.

För att förhindra en stor utslagning av jobb vid en akut kris i någon bransch, måste vi kunna möta upp tillfälliga kriser som företag kan råka ut för. Om Sverige hade haft en konkurrenskraftig ordning för permittering av anställda 2008 hade kanske runt 100 000 jobb räddats.

I februari 2018 beslutade regeringen att snabbutreda ett nytt system för korttidsarbete vid djupa kriser. Utredare blev då förre förbundsordföranden för IF Metall Anders Ferbe. Korttidsarbete innebär att de anställda, istället för att sägas upp vid en kris, får gå ned i arbetstid. Företagen får statligt stöd för att kunna behålla personalen. 

Förslaget som lades fram var att stat, företag och arbetstagare ska dela på kostnaderna om arbetstiden måste minskas på grund av tillfälliga kriser. Kravet ska vara att det finns en uppgörelse mellan arbetsgivaren och de anställda. 

Tänk att på sex månader från oktober 2008 till mars 2009 varslades 106 225 personer om uppsägning tack vare att bankernas och finansbolagens spekulationer gått överstyr.

Sittande regering stod handfallen och som en förlängning på krisen hade borgarna/alliansen, M, Kd, C, och L försämrat a-kassan 2007 genom en höjning av avgiften och en sänkning av ersättningen. 2006 stod 700 000 utanför a-kassan och 2014 var det mer än det dubbla.

Enbart de fackliga a-kassorna förlorade 399 000 medlemmar 2007-2008, allt som allt tappade a-kassan 425 000 medlemmar under denna period. Vilka fick då betala när krisen kom? Jo, de som fick gå hem och inte längre var skyddade av vår arbetslöshetsförsäkring, vår a-kassa. Många hamnade i en situation där bistånd (dåvarande socialbidrag) var enda lösningen för att klara sitt uppehälle

Hur är det under krisen som nu pågår, på grund av ett virus, Covid19? Denna gång har det drabbat hela arbetsmarknaden, inte bara industrin. Hotell, restaurang, bygg, industri, föreningar, idrott, turism och många, många fler. Men tack vare arbetarrörelsen(soch inte minst fackförbundens initiativ till att få till ett system med korttidsarbete så har resultatet blivit något helt annat än vad det blev under krisen 2008. 

Därför upprör det mig när Annie Lööf slår sig för bröstet och talar om att de (C) nu har tagit ansvar och förlänger korttidsavtalen. Det finns inget parti till höger som kan eller ens ska ta åt sig äran att vi har räddat så många kamrater från arbetslöshet i denna kris vi befinner oss i nu. Det är arbetarrörelsen som har lösningarna när det krisar på arbetsmarknaden.

Vi vill ha våra jobb kvar, självklart så erbjuder vi då lösningar som gynnar även arbetsgivarna. Vi ser till att kompetensen finns kvar när den som bäst behövs. 

Idag gynnas arbetargrupperna genom uteblivna varsel och uppsägningar till stor del, inte alla men kanske handlar det om 100 000 arbetstillfällen. Arbetarrörelsen har tagit ett stort ansvar i denna kris då korttidspermitteringar har använts i många fler branscher än tidigare.

Och frågan är då, hur såg det ut 2008-2009 när finanskrisen slog till, vilka tog ansvar då? IF Metalls förbundsordförande bjöd in alliansen till samtal, men fick inte ens ett svar. Så viktigt tyckte allianspartierna M, Kd, C och L att det var på den tiden!

Annette Rydell, ordförande IF Metall Blekinge

Läs mer om regeringens satsningar på arbetsmarknadsområdet här!


facebook Twitter Email