Inför psykiatriambulans i Blekinge

Socialdemokraterna vill utreda möjligheterna för en psykiatri-ambulans i länet.


– Det skulle vara en viktig insats för människor i akuta situationer och med nya statsbidrag finns det också pengar till satsningen. 

Regeringens och samarbetspartiernas historiska satsning på välfärden ger möjligheter för Region Blekinge att investera i nya insatser inom psykiatrin. 

I regeringens välfärdsbudget finns nu ekonomiskt stöd för att exempelvis införa en så kallad psykiatriambulans, därmed underlättas finansieringen av en sådan. Blekinge har dessutom geografiska förutsättningar för ett samarbete kring en psykiatriambulans, vilket ytterligare ökar möjligheterna för en sådan satsning. 

I en motion till Regionfullmäktige vill nu Socialdemokraterna att hälso- och sjukvårdsnämnden på nytt utreder frågan och återkommer med ett förslag till beslut. 

Markus Alexandersson (S) 2:e vice ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden: 

– Psykiatriambulanser kom till för att akut möta människor med kraftig psykisk ohälsa på ett professionellt sätt och med hälso- och sjukvård, inte med polisingripande. 

– Det finns en positiv erfarenhet där det finns psykiatriambulanser, och jag vill att vi i Blekinge ska ha ambitionen att införa en sådan även här. 

– Regeringen ger nu pengar till regioner som vill införa psykiatriambulanser. Blekinge är litet, men det finns goda möjligheter att samverka med våra grannregioner, säger Markus Alexandersson (S) och andre vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden. 

Kontaktuppgifter till Markus Alexandersson (S) mobil: 0728 80 44 23

facebook Twitter Email