I Karlskrona erbjuds omsorgspersonal utbildning!

Den socialdemokratiskt ledda regeringen gör nu en miljardsatsning på ett kompetenslyft. I Karlskrona leder det till att fler får chansen att utbilda sig! Målet är att all personal ska ha relevant utbildning. Det skriver äldrenämndens ordförande Eva-Lotta Altvall och undersköterskan Johan Ekström.

Den Coronapandemi som har pågått sedan tidigt i våras har på riktigt blottat de brister som funnits i äldreomsorgen under en lång tid. Det råder ingen tvekan om att vi behöver göra mer för att stärka äldreomsorgen. Den socialdemokratiskt ledda regeringen gör nu en miljardsatsning på ett kompetenslyft. I Karlskrona leder det till att fler får chansen att utbilda sig! Målet är att all personal ska ha relevant utbildning.

Sveriges befolkning blir allt äldre, vilket är en stor framgång för vårt samhälle. Men det ställer ocksåhöga krav på vår välfärd. Under förra mandatperioden påbörjades ett omfattande arbete för att stärka svensk äldreomsorg. Regeringen har höjt de generella statsbidragen för att öka kvaliteten i välfärden, investeringsstöd för fler äldreboenden har införts och satsningar har gjorts för att öka bemanningen och stärka kompetensen bland personalen. Men arbetet måste trappas upp ytterligare.

Framtidens äldreomsorg ska byggas genom kompetensutveckling av trygga medarbetare. Nu satsar regeringen 2,2 miljarder på ett kompetenslyft inom äldreomsorgen. Satsningen innebär att cirka 10 000 personer runtom i landet kan få en tillsvidareanställning med lön på heltid och att han eller hon kan varva utbildningen med arbete.

I Karlskrona kommun är 87 procent av de anställda utbildade undersköterskor. Tack vare regeringens äldreomsorgslyft erbjuds nu de, som inte har någon utbildning, att utbilda sig till undersköterska eller vårdbiträde. Målet är att all den personal som tar hand om våra äldre i Karlskrona ska ha rätt utbildning. Chansen är stor att det blir så, redan nu deltar många vårdbiträden i utbildningsinsatser och till våren kommer ett 20-tal medarbetare utbilda sig till undersköterskor.

Fördelarna är många, både för de äldre och för personalen.

Personalen slipper ta lån, tjänstledigt och gå ner i lön för att studera när staten går in och erbjuderäldreomsorgslyftet. Ett fantastiskt tillfälle för våra medarbetare att både höja sin kompetens och att utvecklas.

Och utbildning leder så klart till en mer kunnig, nyfiken, engagerad och entusiastisk personal som villlära sig nya saker och på så sätt tar bättre hand om våra äldre. Det skapar trygghet och kontinuitet och leder till en meningsfull vardag för våra äldre. Precis så som det ska vara och precis vad våra äldre förtjänar!

Eva-Lotta Altvall, ordförande i äldrenämnden, Karlskrona kommun
Johan Ekström, undersköterska, Karlskrona kommun

LÄS HÄR! Vill du veta mer om Socialdemokraternas satsningar på de äldre?

facebook Twitter Email