Heltid som norm kräver modiga politiska beslut!

Det har gått ett år sedan vi fick svar på vår motion om att införa heltid som norm i Sölvesborgs kommun. De styrande partierna röstade nej med motivationen att de redan ville ta fram konkreta förslag på hur detta kunde införas i olika delar av kommunens verksamheter. Något som de tydligen gett i uppdrag till den kommunala organisationen  nästan ett år efter att vår motion lämnats in. 

För oss Socialdemokrater är det viktigt att driva på rätten till trygga heltidsanställningar i kommunen. I skola, förskola, fritidshem och omsorg finns idag anställda som har deltidsanställningar och visstidsanställningar som inte ger den trygghet som kommunen som arbetsgivare skulle kunna ge. Detta vill vi ändra på då det främst är inom yrken som domineras av kvinnor där dessa anställningar finns. 

Att få en trygg anställning på heltid är en jämställdhetsfråga och vi vill att de som kommunen anställer ska kunna leva på sin lön samt att den anställde också ska kunna få en värdig pension. Vi kan inte fortsätta med att använda skattemedel till att sedimentera denna snedfördelning där vissa arbetsgrupper i samhället jobbar under normen där det är deltid som råder. Om kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare ska också tryggheten till att ha en heltidsanställning för samtlig personal vara grunden.

Framgångsreceptet i arbetet med heltid som norm förutsätter ett tydligt och modigt politiskt beslut. Det finns inte att hitta i Sölvesborgs Kommun idag. För vad har hänt med frågan sedan vi fick svaret av Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och SoL-partiet? Absolut ingenting. Ännu ett år har gått utan att Samstyret i Sölvesborg levererat något som liknar ett förslag till heltid som norm. Det betyder att den personal som slitit i pandemin under året inte har tagit ett steg närmare trygga heltidsanställningar. Det tycker vi rent ut sagt är uselt.   

Johanna Beijer (S), Oppositionsråd och gruppledare S

Janina Andersson (S), Ledamot Kommunfullmäktige och ersättare i Kommunstyrelsen 

facebook Twitter Email