Handlingar till distriktskongressen 2021

Socialdemokraterna i Blekinges distriktskongress kommer att äga rum lördagen den 10 april via det digitala verktyget Zoom. 

Vi kommer att skicka inbjudan med länk till ombud och andra berörda till mötet en veckan innan kongressen. 

Kongressen startar 09.30.

Om du inte kan delta i distriktskongressen måste du omgående anmäla detta till din arbetarekommun så att ersättare kan kallas. Du kallar alltså inte ersättare själv. 

Eventuell omröstning under kongressen kommer att ske via det digitala verktyget Easy Vote. För detta krävs mobilt bank-ID. Du kommer att kallas till en utbildning kring detta. Det är viktigt att du närvarar då!

Glöm inte att skriva ut handlingarna till kongressen. Behöver du hjälp med utskrift, vänligen vänd dig till din arbetarekommun.

Väl mött!

SOCIALDEMOKRATERNA BLEKINGE

facebook Twitter Email