Förtroenderåd 30 september

Måndagen den 30 september klockan 18.00 samlas partidistriktets förtroenderåd för möte på Ronneby Brunn. På agendan står bland annat fyllnadsval till distriktsstyrelse och verkställande utskott samt till uppdraget som 2:e vice ordförande i Trafiknämnden.

Kallelse är utskickad till ombuden. Skulle du som ombud vara förhindrad att delta ska du kontakta din arbetarekommun så de kan kalla in ersättare.

Möteshandlingar kommer att publiceras här på denna sidan när de är klara.

Valberedningens förslag finns här.

Förslag till dagordning finns här.

facebook Twitter Email