En historiskt kraftfull budget


Idag har regeringen presenterat en historiskt kraftfull budget. Fokus ligger dels på ett omfattande återstartspaket för svensk ekonomi efter coronapandemin. Men den innehåller även långsiktiga reformer för att lösa viktiga framtidsutmaningar. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Centerpartiet och Liberalerna. Temat för budgeten är att vi tillsammans ska jobba oss ur krisen och bygga Sverige mer hållbart. En viktig del i detta är att stärka kommuner och regioner med rejäl kompensation för de minskade skatteintäkter som en lägre ekonomisk aktivitet innebär. Men det är även rejäla satsningar utöver det som orsakats av Corona. Enkelt kan uttryckas att staten skjuter till medel till kommuner och regioner som motsvarar tre gånger de kostnader som kommuner och regioner haft. För Blekinge innebär detta att anslagen till Regionen och kommunerna ökas med drygt 560 miljoner för 2021. Dessa fördelas enligt följande:

Region Blekinge                  166,4 miljoner

Karlskrona Kommun          154,2 miljoner  

Ronneby Kommun               81,4 miljoner

Karlshamns Kommun           78,8 miljoner

Olofströms Kommun           36,7 miljoner

Sölvesborgs Kommun           42,7 miljoner

Summa                              560,2 miljnoer

En viktig del för att fler ska komma i jobb är att möjligheterna till utbildning stärks. En viktig del i detta är att ge fler möjlighet till eftergymnasial utbildningen. Blekinge Tekniska Högskola tilldelas för detta 263 nya utbildningsplatser.

En stor satsning görs även på pensionerna i budgeten. 36 422 blekingar kommer att få mer pengar i plånboken. Detta är resultatet av ett extra pensionstillskott på 600 kr i månaden samt att fortsatt sänkt skatt på pensioner. Med denna budget kan konstateras att den orättfärdiga skatteklyftan mellan lön och pension försvinner från 1 januari 2023.

Även om regeringens stora satsningar för att skydda jobb och stärka företag varit väldigt viktiga och bra har inte alla jobb kunnat räddas. Därför är det viktigt att de förändringar som gjordes i A-kassan både vad gäller möjlighet till inträde och nivåer i ersättning förlängs så de gäller ytterligare två år. Den som förlorar jobbet till följd av tex coronapandemin ska inte behöva gå till socialen för att söka bidrag eller sälja sin bostad.

För att bygga Sverige starkare för framtiden innehåller budgeten även stora satsningar på ett långsiktigt hållbart Sverige. Arbetslösheten, klimatförändringarna, de växande behoven i välfärden, klyftan mellan stad och land, den bristande integrationen, kunskapsresultaten i skolan och brottsligheten ska mötas med fortsatt reformarbete. Sammantaget innebär dagens budget att vi får ett starkare och mer hållbart Sverige när vi går ur krisen än då krisen slog till.

  • Jag är glad för att vi nu har en budget med mycket och bra sossepolitik säger Heléne Björklund, riksdagsledamot och ordförande för Socialdemokraterna i Blekinge. Med budgeten får vi en rejäl satsning på jobb, välfärd, hållbarhet och att vanligt folk får mer i plånboken. För mig personligen är jag glad och stolt över satsningen på försvaret som denna budget, tillsammans med den överenskommelse om försvarets långsiktiga finansiering, innebär. En historisk stor höjning av försvarsanslagen med 40 procent mellan 2020 – 2025 är viktigt för såväl Sverige som Blekinge. Jag vill även lyfta fram betydelsen av att värnplikten nu ökar i numerär. Förra veckan återinvigdes Kungsholms fort under pompa och ståt och det kändes väldigt bra.

I budgeten finns satsningar på en grön återhämtning på hela 9.7 miljarder kronor

Det handlar om investeringar i industrins klimatomställning, i hållbara transporter och i biologisk mångfald. Men även om investeringar i klimatneutrala och giftfria cirkulära lösningar i hela landet som ska minska koldioxidutsläppen och samtidigt lägga grunden för nya jobb. 

En satsning som ligger vår andra riksdagsledamot, Magnus Manhammar, varmt om hjärtat är den på ”Sveriges natur”. 

  • Jag vill så klart börja med att säga att jag är oerhört glad över att vi har fått igenom väldigt mycket bra socialdemokratisk politik i den här budgeten.  Att den innehåller satsningar på nästan 10 miljarder på miljön och klimatet gör mig hoppfull. Jag skulle vilja nämna en satsning som kan komma att bli väldigt betydelsefull men som få kanske känner till, säger Magnus Manhammar. 

Och förklarar:

  • Restaureringen av våtmarker kommer att leda till att naturen själv gör en stor del av klimatjobbet. Utdikade torvmarker står nämligen för mer utsläpp än hela Sveriges biltrafik. Genom att återväta dessa till naturligt fungerande våtmarker, kan mängden av växthusgaser från dessa marker minska relativt snabbt. Och därför är jag extra glad för satsningen av återvätning av våtmarker, säger Magnus Manhammar!
facebook Twitter Email