Förtroenderåd 16 februari

Kallelse till förtroenderåd
Dag och tid: Tisdagen den 16 februari kl.19.00

Partidistriktets förtroenderåd kallas härmed till ett extra möte för att hantera fyllnadsval tillregionstyrelsens arbetsutskott. Ledamöter i denna församling är titulerade Regionråd och i delegationsordningen för förtroenderådet står att fyllnadsval till bla Regionråd ska hanteras av förtroenderådet.

På grund av den pågående pandemin kommer förtroenderådet att hållas helt digitalt via Zoom. Varje ombud uppmanas att logga in i mötet i egen enhet. Tänk på att logga in i mötet minst en kvart innan det startar. Länk till mötet har ombuden fått via mejl!

FÖRSLAG TILL DAGORDNING!

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

facebook Twitter Email