VIKTIG POLITISK SEGER OCH ANDRA NYHETER FRÅN REGIONEN!

I veckan som gick fick Socialdemokraterna i Region Blekinge igenom ett viktigt krav när Regionstyrelsen sammanträdde. Det enda självklara, att statsbidragen som regionen har fått på grund av pandemin, ska gå till patienterna och personalen!

Det har varit vårt krav ända sedan våren förra året, då den socialdemokratiskt ledda regeringen skickade historiskt höjda statsbidrag till Blekinge med anledning av Coronapandemin. Pengar som skulle och ska användas främst till sjukvårdens personal och till de patienter som behöver vård eller som väntar på behandling. Men även till kollektivtrafiken, som tappat stora biljettintäkter. 

För Region Blekinge innebär det att vi fått drygt 200 miljoner i så kallat riktade statsbidrag och dessutom drygt 125 miljoner i mer generella Corona-statsbidrag.

För oss socialdemokrater är det självklart att dessa pengar ska användas till det dom är avsedda till. Det utgick vi också från att den styrande borgerliga Alliansen ville. Men det vill dom inte. Tvärtom har de gett ett tydligt politiskt direktiv till att dessa dryga 300 miljoner kronorna ska läggas på hög centralt hos regionledning! Helt obegripligt. Vi har under hela förra året lagt förslag om att pengarna skulle fördelas ut till sjukvården, men fått nobben. 

När Regionstyrelsen sammanträdde i onsdags ställde vi åter igen kravet att statsbidrag och Corona-stöd inte ska ligga kvar på ett konto under Regionstyrelsen, bara för att allianspartierna ska kunna säga att dom har flera miljoner undansatta som en extra resurs. Vi krävde därför både förändringar i bokslutet för 2020 och i budgetprocessen för i år. Formellt handlar det om något så enkelt som att omfördela pengarna, från Regionstyrelsen till dom nämnder som berörs. Och efter votering fick vi till slut igenom våra krav.

– Det här är en viktig politisk seger. Och inte alls ett spel för galleriet, som en av moderaterna sa på styrelsemötet. Regeringens omfattande Corona-stöd och även utökade och nya statsbidrag för att regioner precis som kommunerna bättre ska klara alla ytterligare insatser som måste göras, dom ska givetvis gå till det dom var tänkta för. Finns ingen anledning att vänta med att betala ut dom till dom verksamheter som fått helt andra förutsättningar på grund av pandemin. Personalen och patienterna behöver pengarna nu, säger vårt regionråd Christina Mattisson. 

– Nu har vi drivit igenom att pengarna ska gå dit dom är avsedda för, trots att borgarna röstade emot. Nu kommer alltså regeringens nationella stöd att synas, både i Regionens bokslut för 2020 och i budgetramarna för det här året. Det känns bra.

Ett steg närmare bättre lokaler för Trossö VC i Karlskrona
Trossö vårdcentral i Karlskrona finns sedan flera år i provisoriska lokaler. Även dessa har stora brister i arbetsmiljön och är på flera sätt också otillgängliga för patienterna. Att skyndsamt få en annan lösning och en annan lokal är därför oerhört viktigt. 

Vårt förslag är en förhyrning i en annan lokal, som den snabbaste vägen för att lösa dom mest akuta arbetsmiljöproblemen. Vi tycker inte att personal och patienter ska behöva vänta kanske sex-sju år till. För så lång tid kan det ta att få klart det som diskuterats dom senaste åren, nämligen en ny vårdbyggnad på Kungsplan intill Hoglands Park. 

Den här veckan tog vi frågan ytterligare ett litet steg framåt, åt det håll vi menar är viktigast just nu. Verksamheten har nu ett tydligt uppdrag att prioritera en förhyrning i en annan lokal. Samtidigt som ett bättre underlag ska tas fram för att kunna fortsätta diskutera en eventuell nybyggnation av en vårdbyggnad där flera olika verksamheter kan samverka både fysiskt och praktiskt.

Allvarlig situation för Blekinges sjukvård
Med nu kända förutsättningar för sjukvården kommer den att gå med 269 miljoner i underskott. Men resultatet kan också bli hundra miljoner sämre om inget genomgripande görs. Det visar den senaste ekonomiska uppföljningen för Blekinges sjukvård.

– Situationen är alltså fortsatt ytterst allvarlig. Och vi har nu begärt att fullmäktige ska ta ställning till vilka krav som ska ställas på hälso- och sjukvårdsnämnden och hur nämnden ska klara det nollresultat som allianspartierna tydligen fortfarande tror är möjligt. Det är i alla fall det senaste beskedet från nämndens ordförande moderaten Emma Stjernlöf. Det beskedet från ordföranden kan bara tolkas som att Allianspartiernas beslutade sparkrav på 400 miljoner kr i vården ligger kvar. 

– Sjukvården måste givetvis också anpassa kostymen efter dom förutsättningar som finns, men kostymen ska också vara rätt sydd. Den styrande minoriteten behöver tala klartext om hur man tänker sy om kostymen så den klarar dom behov som finns med 400 miljoner kr mindre i budgeten.

Närakuten – blir ett nytt telefonnummer
Vi har aldrig sagt nej till en ännu bättre akut sjukvård. Vare sig på dagtid eller kvällar och nätter. Men vi har ifrågasatt allianspartiernas vallöfte om en ”närakut” i Karlshamn. Dom som ansvarar för att Blekinges sjukvård kan garantera patientsäkerheten, har i flera underlag visat att idén är omöjlig just nu. Det finns inte rätt personal och inte tillräckligt med pengar, och då riskerar vi patientsäkerheten. 

Senast i somras lovade allianspartierna att öppna en dygnet-runt-öppen ”närakut” i Karlshamn innan årsskiftet. Men i veckan kom ett annat besked. Med ett helt annat förslag. 

Från 15 september ska det finnas ett nytt telefonnummer som alla ska kunna ringa dygnet runt, oavsett var man bor i länet. Genom att ringa det numret ska man kunna boka tid för besök på vårdcentralen nästa dag. Fysiska besök ska bara gå att göra på vårdcentralens vanliga tider. Mellan kl 21 och 08 ska det finnas möjlighet till s k digitala besök, om man ringt det nya telefonnumret. Tidigast februari nästa år kommer ”närakuten” att ha samma öppettider som Jourcentralen, d v s mellan kl 08 och 21. 

Vårt kommunalråd i Karlshamn, Per-Ola Mattsson, kommenterade den vändning allianspartierna nu gör, i en intervju i Radio Blekinge, genom att konstatera att allianspartierna svikit sitt eget vallöfte. ”Det är som sagan om skräddaren som ska göra en rock, som sedan blir en tumme och till slut inget alls”, sa han.

Närakutfrågan är långt ifrån utredd, eller beslutad. Och diskussionerna fortsätter redan på nästa möte med Hälso- och sjukvårdsnämnden.

facebook Twitter Email