Vi är beredda på ny strid mot höjda patientavgifter

Socialdemokraterna har inte ändrat inställning. - Besöket hos distriktssjuksköterska ska fortsätta vara gratis. Sjukvården har dessutom fått nya välfärdsmiljoner.

Alliansen i Region Blekinge planerar åter igen att höja patientavgifterna. Socialdemokraterna som förra året tog strid i frågan och tvingade allianspartierna att backa, har inte ändrat inställning. 

Christina Mattisson, regionråd för Socialdemokraterna i Region Blekinge: 

– Det är mycket förvånande att allianspartierna gör ett nytt försök att höja patientavgifterna. Och ännu mer förvånar det eftersom alla nu vet att den S-ledda regeringen ger sjukvården nya välfärdsmiljoner nästa år. 

– När sjukvården i Blekinge får 166 miljoner nästa år finns det ingen anledning att höja några patientavgifter. Dom utökade statsbidragen till sjukvården ska användas till att öka tillgängligheten och tryggheten för patienter och medborgare. Att införa en patientavgift på ett besök som idag är gratis, är att göra tvärt emot, säger Christina Mattisson. 

– Alliansens förslag slår dessutom mot äldre och dom som behöver besöka sjukvården ofta. Många har det också tufft ekonomiskt. Hos distriktssjuksköterskan får du t ex hjälp med att lägga om ett sår eller får kollat ditt blodvärde. Idag är besök hos distriktssjuksköterskan gratis, och så ska det vara även nästa år anser vi socialdemokrater. 

– Vi är beredda på en ny strid för att stoppa höjda patientavgifter. Alliansens förslag är ovärdigt, säger Christina Mattisson, regionråd (S). 

Allianspartiernas förslag om höjda patientavgifter ska behandlas på Hälso- och sjukvårdsnämndens möte imorgon fredag. Men redan idag finns ärendet på dagordningen till mötet med regionstyrelsens arbetsutskott. 

Socialdemokraterna begärde i inledningen på dagens sammanträde att ärendet skulle lyftas ut. Efter rösträkning och votering och där SD valde att inte delta, avgjorde regionstyrelsens ordförande med sin utslagsröst. 

Socialdemokraterna är kritiska till att frågan om höjda patientavgifter hanteras av arbetsutskottet redan idag torsdag. 

Christina Mattisson, regionråd (S): 

– Hälso- och sjukvårdsnämnden har inte möte förrän imorgon och regionstyrelsen har ännu inte fått en fullständig genomgång av samtliga verksamheters förutsättningar inför nästa år. 

– Patientavgifterna behandlas i samband med att fullmäktige tar beslut om nästa års budget. Och det gör fullmäktige i november. Det finns alltså ingen anledning att hantera ett ärende om nästa års patientavgifter redan nu, säger Christina Mattisson, regionråd (S). 

facebook Twitter Email