Socialdemokraterna kräver svar gällande hyrpersonal

Christina Mattisson kräver svar från Erik Lindborg (KD). Vilka konkreta åtgärder tänker du vidta för att minska beroendet av hyrpersonal och sänka kostnaderna med 58 miljoner nästa år?

En gemensam nationell upphandling av hyrpersonal kan förhoppningsvis sänka kostnaderna. Men det räcker inte. Problemet är större än så. Region Blekinge måste minska antalet hyrpersonal och anställa egen personal istället. Men det förutsätter en tydlig politisk styrning och kraftfulla åtgärder, och här finns mycket kvar att önska. Alliansstyret har tyvärr inte tagit frågan på allvar. 

Flera regioner har i olika omgångar beslutat om hyrstopp för att minska kostnaderna. Även Blekinge har gjort det, senast i juni i år. Men det har inte genomförts. Kostnaden för hyrpersonal har tvärtom skenat. 2018 var Blekinge bland de bästa i landet men är nu nästan sämst. Hittills i år är kostnaden uppe i närmare 150 miljoner.

Hyrpersonal är oerhört kostsamt. Det tar resurser från arbetet att förbättra arbetsvillkoren och anställa egen personal. Ständigt ny personal i vården ger också en sämre arbetsmiljö, minskar engagemanget och ökar risken för fel i vården. Patienter tvingas berätta sin sjukdomshistoria gång på gång, liksom personalen som får börja om på nytt. Detta är inte alls bra vare sig för patienter eller personal. Därför behövs omedelbara åtgärder.

Men det räcker inte med att försvåra anlitandet av hyrpersonal. Det behövs även andra förändringar, och ett högre tempo. Region Blekinge måste ha en bättre arbetsfördelning mellan olika yrkesgrupper och administrationen behöver ses över. Det behövs också fler möjligheter till individuella lösningar och flexibilitet. Det handlar inte enbart om lönen utan även om exempelvis arbetstider och arbetssätt, möjlighet till forskning, verksamhetsförlagd utbildning och handledning.

I vårt budgetförslag satsade vi 60 miljoner extra på personalen för att kunna göra viktiga insatser på kompetensutveckling, en bättre arbetsmiljö och för att klara den långsiktiga personalförsörjningen. Dessa pengar hade betytt oerhört mycket för att förbättra för Regionens egen personal.  

Men nu är det Alliansstyrets budget som gäller och i den finns tyvärr inga uttalade satsningar på personalområdet. Hälso- och sjukvårdsnämnden har visserligen beslutat att minska kostnaderna för hyrpersonal med 58 miljoner nästa år, men ger inga konkreta förslag på hur det ska ske.

Nu krävs handling, inte långbänk – och svar från Erik Lindborg (KD), som ordförande i Region Blekinges personalutskott tillika 1:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden. Vilka konkreta åtgärder tänker du vidta för att minska beroendet av hyrpersonal och sänka kostnaderna med 58 miljoner nästa år?

Christina Mattisson, gruppledare för Socialdemokraterna i Region Blekinge 

facebook Twitter Email