Socialdemokraterna ställer krav på influensavaccinering till fler!

För de allra flesta är influensa ofarligt. Men influensa kan också leda till allvarlig sjukdom och kräva sjukskrivning, sjukhusvård, intensivvård och orsaka dödsfall.

Den 19 november börjar vårdcentralerna runtom i Blekinge att vaccinera mot influensan. Förra influensasäsongen vaccinerades 60 % av de i Blekinge som är 65 år och äldre. Blekinge var därmed en av de fem bästa regionerna i landet men det är fortfarande långt till Världshälsoorganisationens (WHO) mål på 75 %.

Christina Mattisson, regionråd (S):

  • Att erbjuda gratis influensavaccin till alla dom riskgrupper som Folkhälsmyndigheten rekommenderar är en viktig jämlikhetsfråga. Har du en ökad risk att bli svårt sjuk av influensan, är vaccinering det bästa skyddet.

Kostnaden för influensavaccinering varierar över landet samtidigt som flera regioner har gratis vaccin till samtliga riskgrupper som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. I Blekinge erbjuds två av riskgrupperna gratis vaccin: äldre än 65 år och gravida. För övriga kostar det 340 kr, och ingår i högkostnadsskyddet. 

Christina Mattisson, regionråd (S):

  • Det är inte var du bor som ska bestämma hur mycket du behöver betala för att skydda dig mot influensan när du tillhör riskgrupperna. För många med små marginaler är dessutom 340 kr en inte obetydlig kostnad och eftersom du behöver vaccinera dig varje år blir det också en återkommande kostnad.
  • I vårt förslag till budget fanns öronmärkta pengar till detta. Men inte i Alliansens budget. Så nu föreslår vi i en motion till fullmäktige att man tar pengar från Regionstyrelsens så kallade förfogandeanslag. Då kan samtliga riskgrupper få gratis vaccin senast inför nästa influensasäsong, säger Christina Mattisson, regionråd (S) och gruppledare för Socialdemokraterna i Region Blekinge.
facebook Twitter Email