S vill ha särskild debatt om viktiga frågor för Blekinges utveckling

 Socialdemokraterna kräver särskild debatt i fullmäktige om Blekinges utveckling.
– Läget är oroväckande och kräver en seriös diskussion. 

Region Blekinge är mitt uppe i arbetet med en ny Regional utvecklingsstrategi från 2021 och de närmaste åren framöver. Samtidigt kommer oroande signaler om både dagsläget och framtiden för Blekinges utveckling. 

Socialdemokraterna vill nu ha en särskild debatt i regionfullmäktige kring flera viktiga regionala utvecklingsfrågor. En formell begäran om en sådan debatt har idag lämnats in till Regionfullmäktiges ordförande. 

– Region Blekinge har ett statligt uppdrag som regionalt utvecklingsansvarig, vilket bland annat innebär att samordna olika insatser i utvecklingsarbetet. Det är viktigt med politisk enighet och samsyn i utvecklingsfrågor och därför vill vi ha en seriös och konstruktiv diskussion om vilka insatser som behövs framöver, säger Christina Mattisson, regionråd (S). 

– Vad innebär det till exempel att Blekinge tappat befolkningsmässigt och blivit tredje sämsta region och vilka insatser behövs för att möta en fortsatt hög ungdomsarbetslöshet? Och vad behöver göras åt den utmaning vi har vad gäller kompetensförsörjningen, både inom näringslivet och offentlig sektor, som till exempel sjukvården? 

Regionala utvecklingsfrågor är av stort intresse för Regionfullmäktiges ledamöter och det är fullmäktige som tar det slutliga beslutet om en ny regional utvecklingsstrategi. 

Det gör fullmäktige till en viktig arena för diskussion kring Blekinges utveckling. 

– Nu är det upp till fullmäktiges ordförande att avgöra om det blir en särskild debatt kring viktiga regionala frågor i fullmäktige under våren. Vi hoppas på ett snabbt och positivt besked, säger Christina Mattisson, regionråd (S). 

facebook Twitter Email