Orimligt att spara 150 miljoner i sjukvården!

Socialdemokraterna kritiserar Alliansens beslut idag om besparingar i sjukvården. Det handlar om besparingar på runt 150 miljoner kronor varav drygt 100 miljoner drabbar vårdpersonalen.


För att minska besparingarna föreslog Socialdemokraterna istället att nämnden skulle be fullmäktige om mer pengar. 

Markus Alexandersson (S) 2:e vice ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden: 

– Med vårt förslag skulle nämnden kunna använda dom pengar som just nu finns avsatta till helt nya satsningar, för att minska sparkraven på vården. Vi menar att det är orimligt att kräva att verksamheten ska göra besparingar på runt 150 miljoner kr samtidigt som den ska göra nya satsningar. 

– Vi oroas över att underskottet för hälso- och sjukvården fortsätter att öka, och det trots att Hälso- och sjukvårdsnämnden fått nya pengar bland annat i form av ökade statsbidrag från regeringen. 

– Men nu vet vi alltså att allianspartiernas lösning på det stora underskottet i sjukvården, är att göra besparingar på totalt runt 150 miljoner kr. Och det anser alltså även SD, eftersom dom idag röstade på alliansens förslag, konstaterar Markus Alexandersson (S). 

Kontaktuppgifter till Markus Alexandersson mobil: 0728 80 44 23 

facebook Twitter Email