Ny miljardsatsning på välfärden från S-regeringen

Nu stärker den S-ledda regeringen både sjukvården och äldreomsorgen i hela Sverige. Historiska pengar till både äldreomsorg och sjukvård.

I höstbudgeten föreslås den största nationella satsningen på äldreomsorgen någonsin. Regeringen och samarbetspartierna höjer det generella statsbidraget med tio miljarder och regionerna får dela på fyra miljarder för att hantera uppskjuten vård.

Det är välkomna välfärdsmiljoner till Blekinges sjukvård och kommunernasäldreomsorg, konstaterar Blekinges socialdemokrater.

Sveriges äldre förtjänar en trygg ålderdom. Regeringen har påbörjat det långsiktigaarbetet med att stärka svensk äldreomsorg. Coronavåren har visat ett stort behov av att öka takten i det arbetet.

– Det här är den största satsningen på äldreomsorgen någonsin. Äldreomsorgens personal behöver bättre förutsättningar i sitt viktiga arbete med att ta hand om våra äldre. Vi har sett att behovet är stort och därför känns den här satsningen extra viktig, säger socialdemokraternas riksdagsledamot Heléne Björklund.

Under pandemin har sjukvården gått igenom sin svåraste påfrestning i modern tidoch planerad vård har behövts skjutas upp. Pengarna är avgörande för att vårdköerna inte ska öka och för att vården ska kunna hantera covid-19-relaterad vård.

Nästa år får Blekinges sjukvård 62 miljoner kr till arbetet att beta av vårdskulden, ochdrygt 47 miljoner kr i nya generella statsbidrag. Tillsammans med tidigare aviserade 58 miljoner kr, som kom i vårdbudgeten, ger det 166 välfärdsmiljoner till Blekingesjukvården nästa år.

– Jag säger som statsministern sa på presskonferensen idag, detta är ensjujäkla satsning på välfärden. De nya miljonerna till Blekinges sjukvård kommer att göra stor nytta, och behövs i arbetet med att ta itu med den uppskjutna vård som pandemin orsakat. Nu förutsätter jag att den styrande alliansen i Region Blekinge använder pengarna på rätt sätt, säger Christina Mattisson, oppositionsråd (S) i Region Blekinge.

Länets kommuner får också ta del av tillskottet i höstbudgeten. För till exempel Olofströms kommun innebär dagens nyhet 19 nya välfärdsmiljoner nästa år. Tillsammans med de 14 miljoner som kom i vårbudgeten, ger det totalt 33 till Olofström.

– Det är pengar som kommer väl till pass för de utmaningar som vi står inför iOlofström. Vi har många kostsamma satsningar framför oss, och utan det här tillskottet hade varit svårt att få ihop de resurser som vi behöver, säger Olofströms kommunalråd Morgan Bengtsson (S)

Kontaktuppgifter:
Heléne Björklund, riksdagsledamot: 0708-113221
Christina Mattisson, oppositionsråd Region Blekinge: 0709 31 30 09
Morgan Bengtsson, kommunalråd Olofström: 0709-455372

facebook Twitter Email