Nu påskyndas byggandet av Sydostlänken.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth presenterade idag några viktiga delar i den nationella infrastrukturplanen som berör Blekinge. Beskedet innebär ytterligare 2,5 miljard kr till Blekinges infrastruktursatsningar. Regeringen fördubblar därmed anslaget till Sydostlänken jämfört med Trafikverkets förslag. Det blir också ytterligare 500 miljoner kr för att bygga om E22 Ronneby Ö – Nättraby till motorväg.

Dagens besked från infrastrukturminister Tomas Eneroth är oerhört glädjande. Det visar att regeringen håller vad den lovar och dessutom förstärker anslaget till Sydostlänken genom att skjuta till ytterligare 2 miljarder. Nu kan arbetet med Sydostlänken fortsätta med full fart framåt. Lika glädjande och viktigt att E22an mellan Ronneby Ö och Nättraby byggs om till motorväg.

Christina Mattisson, gruppledare och oppositionsråd för Socialdemokraterna i Region Blekinge

Detta är ett välkomnande besked till Blekinges näringsliv och betyder oerhört mycket för hela Blekinges utveckling. Det är också glädjande att regeringen anslår mer pengar till E22 genom länet. Sträckan mellan Ronneby Öst och Nättraby är kraftigt trafikerad och utgör idag en flaskhals som påverkar både pendlare och den långväga trafiken genom Blekinge.

Magnus Johansson (S), 2:e vice ordförande i Regionala Utvecklingsnämnden.

Det är ett oerhört glädjande besked från infrastrukturministern och regeringen, som nu gör att den befintliga tidsplanen kan hållas. Detta är inte bara viktigt för Olofström, dess invånare, företag och framtid utan för hela regionens och Sveriges utveckling.

Morgan Bengtsson, kommunalråd (S) i Olofström.
facebook Twitter Email