Magnus Manhammar tar ytterligare klimatkliv

Magnus Manhammar från Karlskrona har fått ansvaret för klimatfrågor hos Socialdemokraterna.

I onsdags lämnade regeringen budgetpropositionen för 2020 ochHöständringsbudgeten för 2019 till riksdagen. Magnus Manhammar sitter i Miljö- och jordbruksutskottet och har där, av Socialdemokraterna, fått det stora ansvaret för klimatfrågor och frågor som rör bevarandet av biologisk mångfald. Han ser statsbudgeten som ett startskott för det viktiga arbete han nu har framför sig.

– Höstbudgeten innebär att vi ytterligare kan höja ambitionerna för att räddaklimatet. Klimatfrågan är helt avgörande för Sverige och världen. Vi behöver helt ställa om vårt samhälle till hållbarhet, säger Magnus Manhammar, riksdagsledamot (S) för Blekinge.

Som ansvarig för klimatfrågorna ser Magnus särskilt fram emot att få jobba med frågor som handlar om att skapa infrastruktur för hela landet, satsningar på hållbar energi som sol, vind och vatten men också att jobba extra hårt för något som kallas Klimatklivet. Ett projekt som, hittills, har varit mycket viktigt för många aktörer i Blekinge.

– Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskarutsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Från 2015 och fram till nu har närmare 60 företag och verksamheter i Blekinge beviljats medel för att ställa om i sitt dagliga arbete. I riksdagens beslutade vårbudget 2019 avsattes ytterligare 750 miljoner kronor till investeringsstöd inom Klimatklivet. Jag hoppas nu att ännu fler Blekingeföretag och verksamheter söker medel för att bidra till ett bättre och mer hållbart klimat, säger Magnus Manhammar.

Vill du veta mer om Klimatklivet som bl a. många Blekingska företagare anslutit sig till och om Magnus Manhammars arbete för klimatet och bevarandet av biologisk mångfald, tveka inte att ta kontakt:
Mejladress: magnus.manhammar@riksdagen.se

facebook Twitter Email