Förslag: Ge ekonomiskt stöd för vaccination mot TBE

Riksdagsledamoten Heléne Björklund motionerar om att riskområden som Blekingen ska prioriteras: ”Det får inte bli en ekonomisk fråga om man har råd”.

Antalet TBE-fall har ökat under de senaste åren. Både i Blekinge och i övriga landet, men där Blekinge är ett känt riskområde sedan lång tid tillbaka. Fram till och med 2016 diagnosticerades 1-2 fall per år i Blekinge, men under 2017 upptäcktes 9 fall och under 2018 hittades 4 fall. Alla var ovaccinerade och de flesta smittades inom redan kända riskområden i Blekinge som Aspö i Karlskrona och Ryssberget i Sölvesborg. 

År 2017 anmäldes fler fall av fästingöverförd virusorsakad hjärninflammation, TBE, än något tidigare år, visar Folkhälsomyndighetens sammanställning. Totalt anmäldes 391 TBE-fall i Sverige under 2017, vilket är en ökning med 64 procent jämfört med året innan.

Nu vill Heléne Björklund se ett riktat, statligt stöd så att fler, som bor i de kända riskområdena, kan vaccinera sig mot TBE i framtiden. I en motion till riksdagen vill hon att regeringen utreder frågan. 

  • TBE är en allvarlig sjukdom som kan ge men för livet och dessutom leda till en lång sjukskrivning. Blekinge är ett av få kända riskområden i Sverige där man faktiskt kan bli smittad. Kostnaden att vaccinera sig är hög och jag är rädd att många låter bli på grund av ekonomiska skäl. För mig är det en jämlikhetsfråga att Blekingefamiljer ska stimuleras ekonomiskt till att vaccinera sig mot TBE, säger Heléne Björklund.

Hon fortsätter: 

  • Och eftersom det i nuläget finns relativt få riskområden borde det gå att prioritera dessa tycker jag. Därför har jag skrivit den här motionen.

facebook Twitter Email