Förtroenderåd 14 November 2022

Kallelse till förtroenderåd

Dag och tid:                             Måndagen den 14 November kl 17:00 

Plats:                                  Netport Science park, Rio grande-salen. Karlshamn

Partidistriktets förtroenderåd kallas härmed till ett sammanträde för att hantera 

val till regionen. Även fyllnadsval till distriktsstyrelsen och dess verkställande utskott ska verkställas.

Vi inleder med soppa klockan 17:00 och mötet startar 18:00.

Dagordning

Valberedningens förslag

facebook Twitter Email