Expeditionen arbetar hemifrån

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande den smittspridning som sker kring det nya coronaviruset kommer personalen på distriktsexpeditionen att arbeta hemifrån så långt det är möjligt och nedan finns uppgifter hur du kommer i kontakt med rätt person. 

Frågor som rör den övergripande verksamheten hanteras av Jörgen Englin, han nås på 0768-600061. jorgen.englin@socialdemokraterna.se

Frågor som rör kommunikation och annan information hanteras av Emma Söderbom, hon nås på 0721-556250. emma.soderbom@socialdemokraterna.se

Nu är det extra viktigt att vi visar hänsyn till varandra och är extra försiktiga när vi möts. Nu håller vi ut, stannar hemma när vi är sjuka, tvättar händerna och håller avståndet till varandra!

facebook Twitter Email