Aktuellt

KRYSSA #20 PETER JEPPSSON

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet! Här kan du läsa mer om vad vår kandidat Peter Jeppsson säger inför det viktiga valet!

”Vi lever i en allt mer osäker omvärld och EU står inför stora utmaningar i och med Storbritanniens utträde inom kort. Där till finns stora politiska utmaningar som vi måste hantera gemensamt. Det handlar om jobben, jämställdheten, klimatet och om vår gemensamma säkerhet. Men det handlar även om att stå upp för grundläggande demokratiska rättigheter och de värden…

Läs mer

Kommer alliansen lyssna på den fackliga kritiken?

Fackförbunden är kritiska mot Alliansens planer att öppna det som de kallar en närakut i Karlshamn. ”Att skylta med begreppet ”akut” i Karlshamn riskerar att förvirra alla vårdsökande i länet, även i östra delen”, skriver företrädare för Läkarföreningen, Vårdförbundet, Kommunal och Vision i ett utlåtande. De skriver också att förslaget riskerar att försämra tillgänglighet och…

Läs mer

Vart tog folkhälsolyften vägen?

Vart tog folkhälsolyften vägen? Efter förslag från (S) beslöt Region Blekinge i februari att avsätta 1 miljon kr till två så kallade folkhälsolyft. Det handlar om riktade insatser till äldre och deras hälsa, och jämlika möjligheter till kultur. Tanken är att länets idrotts-, pensionärs- och kulturföreningar både ska medverka och arrangera. Men inget av detta…

Läs mer

S vill satsa två miljoner mer än styret på regional utveckling

Vid Regionstyrelsens möte den 24 april la Socialdemokraterna fram ett eget förslag till planeringsdirektiv för åren 2020 till 2022. I S-förslaget betonas en fortsatt samverkan inom vård och omsorg, som ett led i utbyggnaden av en nära sjukvård och omhändertagande av multisjuka äldre. Det är nödvändigt att omställningen av sjukvården kan fortgå i oförminskad takt….

Läs mer

Så firas 1:a maj i Blekinge

1:a majfirandet i Blekinge genomförs på traditionsenligt sätt! Här nedan följer en sammanställning av tider, platser och talare på respektive orter. Välkomna!

Karlskrona11.30 Samling Stortorget12.00 Avmarsch 12.30 Tal och firande i Hoglands parkHuvudtalare: Peter Hultqvist, FörsvarsministerÖvriga talare: Elina Gustafsson, arbetarekommunens ordförande, Eva Strömqvist, LO-fackens ordförandeAppell: Selma Kinaoui, SSU Ronneby13.00 samling och firande på torget14.00 AvmarschHuvudtalare: Peter Hultqvist, FörsvarsministerAppell: Mohammad Shafaa, SSU Bräkne-Hoby10.30 Appell: Teo ZickbauerTalare: Ayman Fares, ordförande SSU Blekinge Karlshamn14:30 Samling torget15:00 Avmarsch mot BellevueparkenHuvudtalare: Peter Jeppsson,…

Läs mer

”Detta skulle innebära stora vinster för folkhälsan”

Socialdemokraterna i Region Blekinge har, genom Hampus Engqvist, skrivit en motion som handlar om motions- och idrottskademottagning.

Motionen lämnades formellt på regionstyrelsens sammanträde den 24 april och kommer att behandlas framöver i Regionfullmäktige. Vi vill att det nya styret i Region Blekinge utreder frågan. Motionärer och idrottsutövare i länet upplever ett behov av en specialiserad mottagning för idrottsskador. Idag blir bemötandet varierande och förståelsen för hur viktigt det är att så snabbt…

Läs mer

Blekinge i topp inom flera områden!

BOKSLUT: Under onsdagen godkände Regionfullmäktige det rödgröna bokslutet för Landstinget Blekinge 2018. Det blev ett överskott på drygt 53 miljoner kronor och flera topplaceringar jämfört med andra landsting och regioner.

Landstinget Blekinge är: • Näst bäst i landet på att minska kostnaderna för hyrpersonal.• Blekinges förlossningsvård är bland de fem bästa i landet på att motverka bristningar vid förlossningen. • Blekinge är bäst i landet på överlevnad efter hjärtstopp.• Vuxenpsykiatrins öppenvård är bäst i landet på att få patienterna delaktiga i sin egen vård och ge…

Läs mer

Tre nya ordföranden i våra arbetarekommuner

Under söndagen hade Karlskrona, som sista Arbetarekommun av fem i Blekinge, sitt årsmöte. I tre Arbetarekommuner har det valts nya ordförande.

Elina Gustafsson blev den tredje i raden i den förnyelse som partiet i Blekinge nu genomgår. Tidigare har Markus Alexandersson och Andreas Saleskog valts till ordförande i Sölvesborg respektive Karlshamn. Vår nyvalda trio är överens om en sak. Socialdemokratin står inför stora utmaningar så klart även i Blekinge och i våra respektive arbetarekommuner. Ökat medlemsvärdeAndreas…

Läs mer

Kalle invald i valberedningen

I helgen håller Socialdemokraterna partikongress i Örebro. Tre dagars intensiv debatt om politik, organisation, sjukvård och gevetvis det stundande valet till Europaparlamentet. Där till har det förrättats en del val. Det viktigaste valet handlade om att välja en ny valberedning med 11 ledamlöter för de kommande fyra åren. Som ordinarie ledamot i valberedningen valdes Kalle…

Läs mer

Viktig studieresa till Bryssel

Socialdemokraterna i Blekinge förbereder sig inför valet till Europaparlament. För att kunna stå upp för ett fredens Europa som tar klimathoten på allvar och mot de högerextrema krafterna krävs ett stort engagemang i valrörelsen i maj.

Därför åkte en grupp socialdemokrater från Blekinges samtliga kommuner till Bryssel i början av veckan för att möta europaparlamentariker och stärka argumenten. I gruppen ingick såväl unga SSU:are som fackligt aktiva socialdemokrater och företrädare på såväl kommunal som regional nivå. -Det är på plats i Bryssel som man lättare förstår den underbara smältdegel av språk,…

Läs mer
facebook Twitter Email