Äntligen dags för medlemsutbildning

Nu kan vi äntligen berätta att det kommer att arrangeras flera medlemsutbildningar under våren.

Socialdemokraternas medlemsutbildning är till för att ge dig som medlem verktygen för att kunna påverka i partiet och samhället i stort. Genom att vinna insikter i politik, ideologi, historia och hur partiorganisationen fungerar får du större möjligheter till delaktighet, engagemang och ett aktivt medlemskap. Medlemsutbildningarna vänder sig till alla som vill lära sig mer om historia, ideologi och organisation.

Del 1: Socialdemokraterna, en folkrörelse blir till (grundläggande)
Målet är att du ska få förståelse för de grundläggande värdeorden i vår ideologi. Få en förståelse för hur vår folkrörelse fungerar och dess fördelar och stifta bekantskap med, och träna på mötesteknik. Du kommer att få diskutera om och få insikter i hur Socialdemokraterna är och uppfattas vara, samt samtala om hur partiets politik och organisation kan utvecklas.

Del 2: Ideologi, historia och organisation
Målet är att du ska få en introduktion i kommunikation och opini­onsbildning. Du ska få bättre förståelse om hur klass, kön och andra maktstrukturer påverkar oss. Kursen ska ge en förståelse för socialdemokratins ut­veckling från 1930-talet och framåt. Deltagarna ska få en förståelse för ideologin i dagspoli­tiken. Målet är att deltagarna vinner insikter om hur det parlamen­tariska systemet ser ut lokalt, regionalt, nationellt samt internationellt, samt hur man kan påverka genom de beslutsvägar som finns. För att få gå fortsättningskursen ska du ha gått den grundläggande kursen. 

MEDLEMSUTBILDNING STEG 1

Karlshamn             
7/2 klockan 9-15 + 11/2 klockan 18-21 (Du ska gå båda tillfällena)

Karlskrona             
7/3 klockan 9-15 + 11/3 1klockan 8-21 (Du ska gå båda tillfällena)

MEDLEMSUTBILDNING STEG 2

Ronneby                
15/4 klockan 18-21 + 18/4 klockan 9-15 (Du ska gå båda tillfällena)

Både steg 1 och steg 2 är två tillfällen. Man behöver alltså gå BÅDA tillfällena i steg 1 och BÅDA tillfällena i steg 2 för att ha gått klar utbildningen.

Anmälan görs till  blekinge@socialdemokraterna.se Och du får mer info om utbildningen när du har anmält dig. Högst sannolikt är att den ges digitalt!


Välkommen med din anmälan

facebook Twitter Email