Alla har rätt till god hälsa och goda livsvillkor

Under onsdagen ska Regionfullmäktige besluta om budgeten för kommande år. Då är det viktigt att veta att det är den styrande alliansen bestående av M, KD, L och C som tänker höja patientavgiften för ett besök hos distriktssköterskan från 0 till 300 kronor.

Under onsdagen ska regionfullmäktige besluta vilken budget och verksamhet Region Blekinge ska ha nästa år. Valet står mellan en kraftig högersväng eller en mer jämlik och jämställd vård.

Alla har rätt till god hälsa och goda livsvillkor. Alla har också rätt till vård på lika villkor och den som har störst behov ska gå först. Med det som utgångspunkt har vi socialdemokrater tagit fram vårt förslag till budget.

I vår budget finns pengar för att fortsätta utveckla en mer nära vård med både fler mobila team i hela länet och fler bokningsbara tider på vårdcentralerna. Med vår budget finns det pengar till folkhälsoarbetet och fler kultursatsningar. Det finns pengar till både cancervården och influensavaccin till alla riskgrupper, och sommarlovskort på bussar och tåg för barn och unga. Och givetvis även till personalrekrytering och jämställda löner och till både vårdpersonalens kompetensutveckling och insatser för hela länets kompetensförsörjning.

Alliansens budgetförslag liknar mer ett luftslott. Det bygger på rena glädjekalkyler och nya stora besparingar även inom sjukvården. Nu väntar också utförsäljningar och privatisering av verksamheter. Och det är allianspartierna som chockhöjer patientavgifterna. Inte vi socialdemokrater.

Det är Alliansen som vill att ett besök hos distriktssköterskan ska kosta 300 kronor och inte 0 som idag. Det är Alliansen som vill att besöket på vårdcentralen ska bli dubbelt så dyrt som idag.

Samma allians vill också sälja ut och privatisera. Först i tur på deras privatiseringslista står flera även för sjukvården viktiga funktioner som kök, transport och vaktmästeri. Och samtidigt som Alliansen säljer ut verksamheter ska dom lägga flera miljoner på något dom kallar tillitsstyrning, utan att kunna förklara vad det innebär.

Men Alliansen är ett minoritetsstyre och har ingen egen majoritet. Så det är inte på förhand givet vilket budgetförslag som vinner den slutliga omröstningen i fullmäktige idag.

Vi kommer inte att chockhöja patientavgifterna. Det är en rättighet att kunna söka vård när man behöver det. Ingen ska behöva avstå vård för att man inte kan betala patientavgiften.

Vi kommer inte att sälja ut och privatisera vare sig vårdverksamheter eller viktiga servicefunktioner. I Region Blekinge jobbar välfärdens medarbetare och dom ska ha en attraktiv arbetsplats och bra arbetsvillkor.

Vi vill fortsätta utvecklingsarbetet för både framtidens hälso- och sjukvård och ett attraktivt och hållbart Blekinge. Och på regionfullmäktige imorgon ska vi ta strid för vårt budgetförslag.

Christina Mattisson
Regionråd och gruppledare för Socialdemokraterna i Region Blekinge

facebook Twitter Email