Vill du lära dig mer om säkerhetspolitik?

Var med på studiecirkel på Skype.

Vad är det som händer i världen? Vad är grunden till de konflikter som pågår och hur kan världens länder och internationella samfund agera? Och vad är säkerhetspolitik? Och varför vill Sverige vara alliansfritt?
Det är några av de frågeställningar som lär dyka upp under den studiecirkel som under maj och juni arrangeras som en del av Socialdemokraterna i Blekinges internationella verksamhet. Det som är speciellt med utbildningen är att vi träffas på Skype och diskuterar vad vi har läst i vårt studiematerial under träffarna.
Kursledare är Peter Jeppsson, riksdagsledamot, ledamot i försvarsutskottet och delegat i internationella försvars- och säkerhetspolitiska organisationen OSSE, samt Markus Alexandersson, internationell ledare i partidistriktet i Blekinge. Det kan också förekomma kunniga gästföreläsare.
För att kunna delta krävs konto på Skype och en bra uppkoppling. För att det ska vara en rimligt stor grupp har vi en gräns på 15 deltagare, därför får de 15 första som anmäler sig plats och resterande blir reserverar. Vilka datum och tider som gäller får du besked om efter anmälan

Anmälan gör du till distriktsexpeditionen på blekinge@socialdemokraterna.se

facebook Twitter Email