Vår politik för hälso- och sjukvård i Blekinge

Inför varje ny mandatperiod utformar vi en ny plattform utifrån vi sedan driver vår politik för en bättre hälsa- och sjukvård i Blekinge. Texten nedan är hämtad ur inledningen av den nu gällande plattformen.

”Hälso- och sjukvård är inte siffror och statistik. Den handlar om människor. När livet plötsligt blir annorlunda, och vi behöver stöd, omsorg och vård. Det är då hälso- och sjukvården är viktig, och kanske helt avgörande.

En bra hälso- och sjukvård ska se dina behov, och ge dig den hjälp du behöver. Som patient ska du bli bemött på bästa sätt, ges rätt vård, och en bra vård. Du och jag ska få ett gott omhändertagande, helt enkelt.

En god vård bygger på kunskap och erfarenhet. Vi vill fortsätta utveckla en vård med respekt för alla människors lika värde och värdighet. Vi ska ha en sjukvård för alla, med hög kvalitet och bra tillgänglighet och med patienten i centrum. 

Vi socialdemokrater har en politik som utjämnar klyftor istället för att öka dem. En politik för en solidariskt finansierad sjukvård som kommer alla till del, därför att välfärd ska omfatta alla. En politik för rättvisa och jämlikhet, där våra gemensamma resurser styrs dit behoven är som störst.”

Du kan läsa hela vårt hälso- och sjukvårdspolitiska program för denna mandatperioden här.

facebook Twitter Email