Vår politik

Socialdemokraterna Blekinge hanterar främst politiken på regional nivå. Den viktigaste, och för dig som medborgare närmaste, politiken handlar om vår hälso- och sjukvård. Men vi vill oxå utveckla en blekingsk politik för regional utveckling, kultur och kollektivtrafik. Vi har samlat hela vårt arbete med politikutveckling under begreppet "Vårt Blekinge". Texten nedan är en beskrivning av nuläget och även vilka områden vi i första hand vill gå vidare med.

Nu sätter vi igång arbetet med att göra Blekinge ännu bättre. Vi socialdemokrater ser ett dynamiskt Blekinge med ett rikt näringsliv och goda livsmöjligheter.

Här finns Volvo i Olofström som leder utvecklingen inom hållbar fordonsteknik, vi har världsledande livsmedelsproduktion vid AAK i Karlshamn och vi bygger sjö och landkabel till hela världen på ABB i Karlskrona.

Här finns en av världens bästa hårdrocksfestivaler i Sölvesborg och vi är stolt hemmaregion för landets största flygflottilj och för Sveriges marinbas. Vi har Blekinge Tekniska Högskola där akademin knyts till näringslivsutveckling och vårt geografiska läge gör att vi har nära till mycket.

Vi har dessutom en bra flygplats i Ronneby mitt i länet och vi kan enkelt nå Öresundsregionen med tåg. Besöksnäringen i Blekinge är växande och det finns en stor potential att fortsätta utvecklas.

Vi har med andra ord ett näringsliv i världsklass, en högskola med världsledande utbildningar, här finns också en hälso- och sjukvård som håller hög kvalité i nationella jämförelser och vi har sett hur kulturen och vårt aktiva föreningsliv bidrar till ett pulserande Blekinge.

Till detta har vi under de senaste åren blivit många nya blekingar som var och en har sin historia med sig som kan bli en tillgång för oss alla och bidra till att vårt län blir än mer myllrande.

Denna utveckling har inte kommit till Blekinge genom tur, den är frukten av ett långt och målmedvetet politiskt arbete där utgångspunkten är ett samhällsbygge baserat på utveckling, jämlikhet och framtidstro. Det arbetet vill vi nu utveckla ytterligare.

Därför inleder vi nu arbetet med att ytterligare förstärka och utveckla vår politik för Blekinge inom tre områden; Jobb, Integration och Sjukvård.

  • Jobb – Blekinge har haft en historia med högre arbetslöshet än landet i övrigt. Särskilt hög har den varit bland våra unga. Detta är inte en acceptabel utveckling och vi har bestämt oss för att vända detta.
  • Integration – Vår historia är full av goda exempel på utveckling som skett när människor från andra länder och kulturer kommit till Blekinge för att bygga upp sitt liv här. Här finns ett driftigt föreningsliv som redan har en betydande roll och här finns fantastiska entreprenörer som vill vara medspelare i integrationsarbetet.
  • Sjukvården – Sjukvården i Blekinge är av god kvalité, samtidigt som vi vet att många kan uppleva att det är svårt att nå fram till vården. Vi vill utveckla sjukvården i Blekinge med patienten i centrum. Blekingeborna ska ha den bästa vården, för alla.

 

facebook Twitter Email