Partidistriktets förtroenderåd 20 november 2018

Tisdagen den 20 november håller Socialdemokraterna Blekinge förtroenderåd. Vi håller denna gången till på NetPort i Karlshamn och mötet startar kl 18.00.

Innan Förtroenderådet startar serveras en enklare förtäring i restaurangen på Gourmet Grön från kl 17.15.

På agendan för Förtroenderådet står bland annat:

  • Nominering av våra företrädare i Region Blekinges nämnder och beredningar
  • Fyllnadsval till distriktsstyrelsen
  • Genomgång av vårt budgetalternativ för regionen
  • Verksamhetsinriktning 2019

 

Valberedningens förslag samt övriga möteshandlingar kommer att publiceras här så snart som möjligt.

Här finns kallelsen

Här finns valberedningens förslag

Här finns förslag till dagordning för mötet

facebook Twitter Email