Partidistriktets förtroenderåd

Varje höst håller partidistriktet ett förtroenderåd. Där samlas representanter från hela länet för att prata om politik och slå fast verksamheten för nästkommande år.

Förtroenderådet har 85 ombud. Dessa fördelas mellan arbetarekommunerna baserat på medlemsantal. Ombuden väljs på varje arbetarekommuns årsmöte.

Hösten efter ordinarie val till Region beslutar förtroenderådet om våra nomineringar för uppdrag inom Regionen. Förtroenderådet beslutar även om presidieposter i Regionens nämnder. Detta gör att det kan bli fler möten med förtroenderådet än det ordinarie på hösten.

facebook Twitter Email