Kyrkoval 2017

Den 17 september går socialdemokraterna till val i Svenska kyrkan. För oss socialdemokrater har Svenska kyrkan med sina över 6 miljoner medlemmar en viktig funktion i samhället.

En öppen och tydlig folkkyrka

Vår idé om en öppen och samhällsengagerad folkkyrka är hotad av grupper som istället vill göra kyrkan inåtvänd och exkluderande. Socialdemokratin är idag en kraft av betydelse i Svenska kyrkan, tack vare många engagerade kyrkopolitiker runt hela vårt land. Som socialdemokrater i Svenska kyrkan vill vi arbeta för:

  • En kyrka som står upp för alla människors lika värde och rätt
  • En öppen och välkomnande folkkyrka
  • En kyrka som vill vara Sveriges bästa arbetsgivare

Du hittar hela vårt program inför valet här.
Du som är kandidat i valet behöver skriva på två olika papper, en kandidatförklaring och en kandidatförsökran.

Kandidatförklaring
Det är i detta dokument du ger ditt medgivande att stå som kandidat för den nomineringsgrupp som heter Socialdemokraterna. Du fyller i om du är döpt, om du kandiderar till kyrkomöte, stift eller kyrkofullmäktige. Vidare ska du fylla i vilken församling/stift kandidaturen gäller samt om du är döpt. Detta dokument måste finnas med för att din kandidatur ska vara gällande i förhållande till Svenska kyrkan. Du hittar kandidatförklaringen här.

Kandidatförsäkran
Detta dokument fyller du i och förbinder dig därmed att följa de interna regler vi har inom partiet för att kandidera i olika val. Den ser i stort sett likadan ut i samtliga val vi deltar i. Detta dokument måste finnas ifyllt för att din kandidatur ska vara gällande i förhållande till vår partiorganisation. Du hittar kandidatförsäkran här. 

facebook Twitter Email