Hat och hot mot politiker

Tyvärr förekommer det hat och hot mot politiska företrädare från alla olika partier. För att hantera detta på bästa sätt har vi tagit fram en handlingsplan för hur vi hanterar detta då det uppstår.

I inledningen på handlingsplanen finns följande text som beskriver bra vilka värden som står på spel:

”Att förtroendevalda utsätts för hot, våld eller trakasserier på grund av sitt politiska uppdrag är ett hot mot det demokratiska systemet på flera sätt. Det kan dels bli svårare att rekrytera och behålla politiker och dels kan vårt öppna samhälle påverkas om för många skyddsåtgärder måste sättas in. I slutändan kan även den demokratiska beslut sprocessen påverkas”.

Handlingsplanen fastställdes i början av 2018 av distriktsstyrelsen i Blekinge.

Har du frågor om den kan du kontakta Jeanette Sjödin.

Här hittar du handlingsplanen.

facebook Twitter Email